Zonder techniek geen duurzame en welvarende wereld

Zwanenberg Restwarmte Warmtepomp Inbedrijfsteller Michel Drost 540X430

Net nieuw en al wereldberoemd

Bekijk onze nieuwe reclamecampagne

Bekijk het hier!

De welvaart in de wereld blijft stijgen en daarmee ook de behoefte aan energie. Die behoefte drukt potentieel op het klimaat, want met de stijgende welvaart neemt de vraag naar fossiele brandstoffen weer toe. Om die trend te keren, wordt energie steeds vaker duurzaam opgewekt. Dat kan heel goed op een decentrale manier – en precies dat zien we in de huidige energietransitie gebeuren. De energietransitie is gericht op minder energiegebruik en de verduurzaming ervan. Zonder technologie is deze transitie onmogelijk.

Daarom ben ik blij dat Equans haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Juist Equans heeft het als internationaal opererende organisatie in zich om de leiding te nemen in de duurzame verandering. Met Equans bieden we onze klanten al jaren energie-efficiënte technische oplossingen. We hebben de techniek, de duurzame kennis, het vakmanschap en het innovatievermogen in huis. Die unieke positie gaan wij de komende jaren inzetten om het verschil te maken.

We willen hand in hand met lokale overheden, bedrijven en consumenten – kortom, iedereen die direct baat heeft bij schone energie – een serieuze push geven aan de energietransitie. Gebieden, steden en bedrijven willen we betaalbare toegang bieden tot schone en duurzame energie – gebruikmakend van alles wat we in huis hebben. Op maat, persoonlijk, efficiënt én kosteneffectief. En altijd op basis van digitale en technologische innovatie.

Ons doel is bereikt als mensen prettig kunnen leven en werken in een gezonde omgeving. Aan zo’n duurzame en welvarende maatschappij leveren wij als bedrijf graag een bijdrage.

Han Blokland
CEO Equans Nederland

Han Blokland Header