Storing en onderhoud

Headerlegionella1440x680gespiegeld

Een storing aan een installatie is heel vervelend. Daarom verhelpen wij een storing graag zo snel mogelijk. Hieronder lees je met wie je bij een storing contact op kunt nemen. Betreft het geen calamiteit? Wellicht kun je de storing zelf verhelpen. Kijk voor hulp hierbij bij het onderwerp 'Geen calamiteit?'.

Actuele storingsinformatie

Er is op dit moment geen storing bekend.

 

Project: Overhoeks Amsterdam

 Datum: Donderdag 30 november 2023

 Omschrijving:

Onderhoud aan het distributienet gebouwen: De Europa, de Prinsendam en De Gelria.

Onderbrekingen:

Tijdens deze werkzaamheden heeft u 8 uur geen warmte en warm tapwater tot u beschikking van 07:00 tot ongeveer 16:00.

 

 

 

 

Heb je een storing?

Woon je in B'mine?

Huurwoning

Neem dan eerst contact op met de technische dienst van de verhuurder MVGM om de oorzaak van de storing vast te stellen. Je bereikt deze telefonisch op 088 - 432 4100 en per e-mail via kcc.wonen@mvgm.nl.

 

Koopwoning

Neem dan contact op met onze storingsdienst via 088 484 09 66.

Woon je op een andere locatie?

Neem contact op met onze storingsdienst via 088 484 09 66.

Geen calamiteit?

Betreft het geen calamiteit? Dan kun je de storing wellicht zelf verhelpen. Bekijk hieronder wat je kunt doen.

 1. Staat de kamerthermostaat op de gewenste temperatuur?
 2. Zijn de aanvoerleidingen voor verwarming handwarm? Zo nee, neem dan contact met ons op.
 3. Staan de afsluiters open? Deze vind je in jouw berging of meterkast. De afsluiters staan open als alle hendels in de lengterichting van de afsluiter staan, evenwijdig aan de buizen. 
 4. Zit de stekker van de vloerverwarmingverdeler in het stopcontact en staat hier spanning op?
 5. Heb je nog steeds geen verwarming? Neem dan contact met ons op via 088 484 09 66

 1. Staat de kamerthermostaat op de gewenste temperatuur?
 2. Voelt de aanvoerleiding koud aan? Zo nee, neem dan contact met ons op. 
 3. Staan alle afsluiters van de koeling open? De afsluiters staan open als alle hendels in de lengterichting van de afsluiter staan, evenwijdig aan de buizen.
 4. Zit de stekker van de vloerverwarmingverdeler in het stopcontact en staat hier spanning op?
 5. Heb je nog steeds geen koeling? Neem dan contact met ons op via 088 484 09 66.

 1. Komt er water uit elke warmwaterkraan en is de hoeveelheid zoals normaal? Zo nee, controleer de kranen. Is dit water na 60 seconden nog steeds lauw of koud? Zo ja, neem dan contact met ons op. 
 2. Staat de afsluiter in de berging of meterkast (volledig) open? 
 3. Komt er na het (volledig) openen van de kraan voldoende water uit de warme kranen? Zo nee, neem dan contact met ons op.  
 4. Heb je na deze stappen nog steeds geen warm water? Neem dan contact met ons op via 088 484 09 66.

Geen koud tapwater

Bij een storing in de levering van koud tapwater kunnen wij helaas niet helpen. Hiervoor kun je contact opnemen met het installatiebedrijf of waterleidingbedrijf.

Gepland onderhoud

Om de wko-installatie in een goede conditie te houden, voeren we soms onderhoudswerkzaamheden uit. Wij proberen je hier zo goed mogelijk over te informeren. Dit doen we minimaal drie dagen van te voren per post of email.

Leveringsonderbrekingen

Wij geven jaarlijks inzicht in leveringsonderbrekingen die 8 uur of langer duurden. Voor deze leveringsonderbrekingen worden de getroffen afnemers gecompenseerd volgens de Warmtewet.

Compensatie

Compensatie bij ernstige storingen in de levering van warmte

Heeft u een aansluiting van maximaal 100 kW en heeft u langer dan 8 uur geen warmte door storing in ons netwerk? In de Warmtewet staat dat u in sommige gevallen recht heeft op een vergoeding. Deze compensatieregeling leggen wij hier kort aan u uit.

Voor de eerste 8 uur dat er sprake is van geen levering van warmte door een storing, ontvangt u 35 euro. Voor elke opvolgende 4 uur ontvangt u 20 euro.

Niet in alle gevallen hoeven wij een compensatievergoeding uit te keren. We keren geen compensatie uit wanneer:

 • De storing het gevolg is van een (extreme) situatie die niet aan Equans kan worden toegerekend, met andere woorden wanneer er sprake is van overmacht (bijvoorbeeld wanneer er een storing is in de warmteproductie-installatie).
 • De storing minder dan 24 uur duurt en er in de 12 maanden voorafgaand aan de storing geen storingen waren in:
  • hetzelfde warmtenet van Equans;
  • dezelfde afleverset voor warmte, wanneer deze het eigendom is van Equans;
  • dezelfde aansluiting;
  • hetzelfde inpandig leidingstelsel van de gebouweigenaar.
  • Een onderbreking van de levering van warmte is gepland en tijdig is aangekondigd.
 • De storing in uw eigen (binnen)installatie is opgetreden.

U ontvangt bericht van ons als u compensatie krijgt. Daar hoeft u niets voor te doen. Volgens de Warmtewet zijn wij verplicht om de compensatie binnen zes maanden na de onderbreking uit te betalen. De Autoriteit Consument en Markt houdt toezicht op de storingsregistratie en uitbetaling van compensatie.

Terugbetaling bij langdurig niet leveren van kwaliteitsniveau

Heeft u een aansluiting van maximaal 100 kW en bent u van mening dat Equans langdurig niet voldoet aan het overeengekomen kwaliteitsniveau van levering, dan vraagt Equans u om dit schriftelijk te melden via het emailadres: info@warmte.equans.nl. Vermeldt in uw melding waarom u vindt dat Equans niet voldoet aan de afgesproken kwaliteit. Meldt hierbij over welke periode er volgens u niet aan voldaan is. Is er nog steeds sprake van levering van een verminderde kwaliteit? Meldt uw storing dan ook bij onze storingsdienst 088 484 09 66 en kies “optie 1” in het keuzemenu.

Op basis van uw melding zullen wij een onderzoek starten. Na afronding van het onderzoek laten wij u onze bevindingen per mail weten en of u een terugbetaling ontvangt van reeds door u betaalde bedragen.

Andere vragen?

Heb je een andere vraag? Onze Warmte-desk is op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur bereikbaar.

Warmte van Equans

Servicedesk

Neem contact op:

Warmte van Equans

Servicedesk