Equans Quickscan Industrie 4.0

Level 1. Descriptive

Dit niveau omvat het begrijpen van wat er in het verleden is gebeurd op basis van historische gegevens om patronen, trends en kerninformatie te identificeren.

Pagina 1 van 6