Uitbreiding productielijn voor CAN-PACK

  • Food & Beverage
  • Transparante samenwerkingsvorm op basis van vertrouwen
Can Pack (1)

Voor CAN-PACK heeft Equans alle gebouw gebonden technische installaties voor de uitbreiding voor de nieuwe productielijn voor bier- en frisdrankblikjes gerealiseerd. Binnen een jaar na de start van het project rolden er miljoenen blikjes per dag van de band in de nieuwe productiehal van de fabriek in Helmond. Om dit binnen planning en budget voor elkaar te krijgen kozen Equans en CAN-PACK voor een transparante samenwerking met vertrouwen als sleutelwoord.

Ontdek meer over onze dienstverlening voor Food & Beverages
  • Helmond
  • 2020
  • CAN-PACK

Transparant samenwerken houdt in dat Equans de kosten en de beoogde winstmarge voor dit project volledig transparant heeft gemaakt voor CAN-PACK. Vervolgens hebben beide partijen bij de start sámen een budget en het kritische tijdpad vastgesteld waarbinnen de klus moest worden geklaard. “Helderheid die ervoor heeft gezorgd dat onze aandacht volledig naar de kwaliteit en planning kon gaan”, legt Jorg Raaijmakers, manager Procurement bij CAN-PACK, uit. En juist die focus vormt volgens beide partijen het geheim van het succes van deze methode.

Geen discussies

“Dankzij de gezamenlijke budgetraming is er gedurende het project geen discussie geweest over zaken als meer- en minderwerk of het afdekken van bepaalde risico’s”, vult Maurice Janssens, directeur commercie projecten bij Equans, aan. “Discussies die in meer traditioneel aangevlogen projecten vaak energie vreten en afleiden van het uiteindelijke doel.”

fabriek can-pack

Realisatie van een derde productielijn

Equans heeft in dit project het ontwerp en de realisatie verzorgd voor alle elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties. Ook is er in de nieuwe hal een brandmeld- en sprinklersysteem ontworpen en geïnstalleerd. 

Verdere samenwerking

Eerder was Equans al betrokken bij de nieuwbouw van de eerste productielijnen in de fabriek van CAN-PACK. En nu is dus de nieuwe lijn tot tevredenheid van beide partijen gerealiseerd. Alle reden om de transparante manier van samenwerken voort te zetten. Zo is Equans de komende jaren verantwoordelijk voor het onderhoud van de technische installaties. Dit uiteraard op basis van een transparante samenwerking en vertrouwen.

Lees meer over hoe wij transparant samenwerken

Kunnen we je verder helpen?

Of het nu gaat om ontwerpen, het aansluiten van installaties en elektra of coördinatie van inkoop en planning: we hebben de expertise in huis om jouw organisatie verder te helpen. Meer weten? Neem contact met ons op!

Maurice Janssens

Directeur Commercie Projecten

Neem contact op:

Maurice Janssens

Directeur Commercie Projecten