Water Solutions

  • Een duurzame toekomst voor je waterstromen
  • De beste waterveiligheid en waterkwaliteit
Waterschap Header

Inzicht in je waterstromen

Watermanagers staan de komende jaren voor grote uitdagingen. Regelgeving wordt steeds strenger en waterprojecten in binnen- en buitenland worden geconfronteerd met demografische verschuivingen en klimaatuitdagingen. Tegelijkertijd maken waterinnovatie, techniek en technologie het mogelijk om op uiteenlopende uitdagingen in te spelen. Hoe ziet de toekomst van jouw waterproject eruit?

Werken aan waterveiligheid en waterkwaliteit

Equans ontwerpt, bouwt en renoveert waterinstallaties. Equans is je ervaren, innovatieve partner in waterbeheer en helpt je om de waterkwaliteit, de kosten van je waterzuiveringsinstallatie en de informatie over je installatie te optimaliseren. We beantwoorden vragen als:

  • Werk je aan een duurzame toekomst voor je waterstromen?
  • Heb je inzicht in het technisch functioneren en overzicht van de toekomstige kosten?
  • Voldoen je huidige standaarden en houd je rekening met de lozingseisen van de overheid – nu en in de toekomst?
  • Ken je de exploitatiekosten van je waterbehandelingsinstallatie? En zijn serieuze besparingen mogelijk?
waterzuivering

Duurzame wateroplossingen

Is watermanagement niet je kernactiviteit? Wil je wel je waterhuishouding op orde hebben? Ervaar je problemen met je waterkwaliteit, wil je je watergebruik verminderen of zoek je een betrouwbare partner voor aanpassing of het onderhoud van je waterzuivering?

Equans kan je volledige waterzuivering exploiteren, op die manier kun jij zich richten op je corebusiness. Wij ontwerpen waterzuiveringen en bouwen of renoveren ze. Met behulp van ons landelijk netwerk voor storingen en onderhoud, bepaal je in hoeverre je door Equans ontzorgd wilt worden.

Waterschappen

Equans heeft tientallen jaren ervaring in het realiseren van waterzuiveringsinstallaties. Aangezien installaties slimmer, maar ook complexer zijn geworden, is onze rol steeds groter geworden en nemen wij als system integrator de verantwoordelijkheid voor het totaalconcept van de waterzuiveringsinstallatie.

Industrie

Er wordt doelbewust gezocht naar besparingen op het gebied van waterbereiding, waterverbruik, afvalwaterbehandeling en/of slibverwerking. Uiteraard wordt ervoor gezorgd dat je voldoet aan de geldende eisen op het gebied van wet- en regelgeving. Met Equans ben je gegarandeerd van een goed functionerende waterzuivering met een optimaal kostenniveau.

Drinkwaterbedrijven

Equans heeft al vele Design & Build projecten gerealiseerd waar wij verantwoordelijk zijn voor de procestechnologie, werktuigbouwkunde, elektrotechniek en automatisering. Vanuit functionele eisen garanderen wij een werkende waterzuivering. De laatste jaren hebben wij ons ontwikkeld tot onderhoudspartner en hebben wij bij vele waterzuiveringsinstallaties een meerjarig onderhoudscontract.

Onze werkwijze: multidisciplinaire bouwteams

Equans bouwt sámen succesvol aan waterprojecten en -innovaties.

Vanaf 2018 zien we een positieve trend in de aanstelling van multidisciplinaire bouwteams: steeds meer overheden - met name waterschappen - werken binnen een waterproject in een bouwteam. Als kennispartner in duurzame innovatie helpen wij je om kosten te besparen op het gebied van waterbereiding, afvalwaterbehandeling en slibverwerking.

We helpen bedrijven met onze specifieke kennis van waterzuiveringsprincipes en processen, van alle kostenaspecten, van specifieke ontwerpen, van disciplines als procestechnologie, werktuigbouw, elektrotechniek en procesautomatisering. We zijn er voor je van A tot Z en nemen graag alle zorg uit handen. 

Kwaliteit

Je kiest op kwalitatieve aspecten de aannemer die het meest geschikt is voor het project.

Flexibiliteit

In het bouwteam wordt in onderling overleg de samenstelling van het team bepaald. Naast flexibiliteit in capaciteit wordt ook gekeken naar vaktechnische en samenwerkingscompetenties.

Tijdwinst

De doorlooptijd van de ontwerpfase wordt tot 50% verkort. Er wordt alleen ontworpen wat de aannemer nodig heeft om het project uit te voeren, een tijdrovende aanbestedingsprocedure wordt vermeden.

Risicobeheersing

In het bouwteam worden de risico’s gezamenlijk vastgesteld en wordt gezamenlijk bepaald wie het risico het beste kan beheersen en wat de verwachte kosten zijn.

Inkoop

Belangrijke inkoopkeuzes worden ook gezamenlijk gemaakt zodat je als klant de gewenste prijs-kwaliteitverhouding kan kiezen.

Resultaat

Als laatste stap moet ook het plezier in het samen realiseren van een project genoemd worden. De bouwteams gaan voor een gezamenlijk succes: een goed werkende installatie.

Lees meer over samenwerken in bouwteams

Meer weten?

Ook samenwerken voor jouw waterproject? Wij ontzorgen je van A tot Z. Neem vrijblijvend contact op.

Coen Smits

Tendermanager en specialist Water Solutions

Neem contact op:

Coen Smits

Tendermanager en specialist Water Solutions