High Performance Datacenter voor de Rijksuniversiteit Groningen

  • State of the art High Performance Datacenter
  • In bouwteam gebouwd middels een UAV-GC contract
Oplevering DC RUG 20210917 DJI 0041

Realisatie van een High Performance Datacenter voor de Rijksuniversiteit Groningen

Dit energie-efficiënte gebouw aan de Grouwelerie op de Zernike Campus vervangt de oude Rekenhal van het Centrum voor Informatie Technologie (CIT). Het opvallende design is geïnspireerd op de printplaat. De komende maanden wordt het Datacenter verder ingericht voor de systemen van de RUG, zodat het vanaf begin 2022 gefaseerd kan worden ingezet voor onderwijs en onderzoek.

  • Groningen
  • 2020 - 2021
  • Rijksuniversiteit Groningen

Het datacenter is voorbereid om de gegenereerde warmte te delen naar bijvoorbeeld Warmtestad of andere gebruikers die een warmtevraag hebben

Koen Grave
Projectleider Equans
Oplevering DC RUG 20210917 DJI 0041

Noodzaak nieuwbouw RUG datacenter

De roep om betrouwbare en grote dataopslag, supersnelle dataverwerking en hoogwaardige rekencapaciteit zal de komende jaren fors blijven stijgen binnen de universitaire wereld. Naast de capaciteit voor de huidige en toekomstige supercomputers komt er in het nieuwe datacenter vervangende nieuwbouw voor kantoorautomatisering. Op deze manier realiseert de RUG een buitengewoon sterke infrastructuur voor onderzoek, onderwijs en ondersteuning.

Oplossing

Het bouwproject is gerealiseerd in een bouwteam samen de partners Bouwgroep Dijkstra Draisma, adviseur Zentrys, Dijkhuis ingenieurs en Team4architecten. De opdracht is gegund op basis van een UAV-GC contract. Bij een UAV-GC contract krijgt de opdrachtnemer meer taken en meer verantwoordelijkheden ten opzichte van traditionele gunningsmethoden.

 

omschrijving van de header afbeelding

Duurzame keuzes

Duurzame keuzes

Naast de realisatie is ook nagedacht over de toekomst. Het datacenter is voorbereid om de gegenereerde warmte te delen naar bijvoorbeeld Warmtestad of andere gebruikers die een warmtevraag hebben. Daarnaast is elektrotechnisch gekozen voor de meest geavanceerde technieken om de energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken, denk hierbij aan de inzet van slimme UPS systemen. Ook zijn duurzame koeltechnieken toegepast om de servers te koelen en een faciliteit aangelegd om de supercomputer van de RUG te koelen met water in plaats van lucht.

  • State of the art High Performance Datacenter
  • Toekomstbestendig
  • In bouwteam gebouwd middels een UAV-GC contract

Al met al heeft dit geleid tot een high tech datacenter met de meest up to date technieken.

Oplevering Datacenter RUG - binnenzijde

Meer weten?

Neem contact op met Elmer om meer te weten te komen over dit project.