Gemeente Groningen: De ambitie is om energieneutraal te zijn in 2035

  • 7.777 zonnepanelen
  • Groene energie voor ongeveer 600 huishoudens
  • Bijdrage aan de duurzame ambitie van de Gemeente Groningen
Zonnepark Vierverlaten Grunneger Power 2

Een enorme ambitie begint met kleine stappen

De gemeente Groningen heeft de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn. De gemeente zet daarom onder meer in op zonne-energie. In 2035 moeten zonnepanelen 40 procent van de elektriciteit in de stad leveren. Dit betekent in totaal 500 megawatt (MW), waarvoor 1,7 miljoen zonnepanelen nodig zijn. De helft daarvan komt op Groningse daken te liggen, de andere helft in zonneparken.

In 2017 werden de eerste twee Groningse zonneparken opgeleverd. Zo verrees als eerste het zonnepark Vierverlaten met 7.777 panelen. Groningen zocht hiervoor een partij die het zonnepark kon aanleggen en die het onderhoud voor vijftien jaar op zich kon nemen. Een project waarvoor de gemeente na een Europese aanbesteding koos voor Equans.

  • Groningen
  • 2017
  • Gemeente Groningen
Zonnepanelen BIC Campus Eindhoven

Collectief zonnepark

Vierverlaten levert met de 7.777 panelen zo’n 2 miljoen kWh stroom per jaar. Genoeg voor ongeveer 600 huishoudens. Het bijzondere is dat het zonnepark wordt teruggegeven aan de Groningers. Inwoners en bedrijven uit de stad en omgeving kunnen namelijk via de energiecoöperatie Grunneger Power zonnepanelen op het park kopen.

Dit maakt het zonnepark tot een van de grootste collectieve zonneparken van Nederland. Groningen wil op deze manier zonne-energie voor iedereen mogelijk maken. Dus ook voor die inwoners en bedrijven zonder geschikt dak voor zonnepanelen. “We willen dat iedereen een bijdrage kan leveren aan de energietransitie in de stad”, benadrukt Paul Corzaan. Het is de bedoeling dat het park binnen vijf jaar wordt overgenomen door particulieren en bedrijven. Zo krijgt de gemeente het voorgefinancierde bedrag terug en kan ze dit in nieuwe duurzame oplossingen investeren.

Waarom Equans?

“Equans scoorde op alle voor ons belangrijke facetten in de top drie. Dan ben je de beste”, legt projectleider Energie, Paul Corzaan, namens de gemeente Groningen deze keuze uit. “We waren bijvoorbeeld op zoek naar een sociaal installateur die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans geeft. Maar ook zochten we naar een partij die het park optimaal wist in te passen in het landschap met oog voor ecologische waarden. En uiteraard hebben we als gemeente veiligheid hoog in het vaandel staan.” De aanleg van het zonnepark is volgens de projectleider heel snel gegaan. In februari werd gestart met de bouw en in mei werd het zonnepark opgeleverd. In juni werd het uiteindelijk op een feestelijke manier officieel geopend. Dit gebeurde door veertig schapen los te laten op het park. Zij zorgen ervoor dat het gras niet boven de panelen uitgroeit.

omschrijving van de header afbeelding

Opbrengstgarantie biedt zekerheid

Dat de samenwerking met Equans wat betreft Vierverlaten is bevallen, is voor Paul Corzaan duidelijk. Het wekelijkse overleg, het persoonlijke contact en het feit dat Equans beschikt over een noordelijke vestiging hebben hierin een belangrijke rol gespeeld. “Medewerkers van Equans werkten hier soms bijna letterlijk in hun  achtertuin. Dat zorgt voor een heel natuurlijke  betrokkenheid.”

Equans blijft de komende vijftien jaar betrokken bij het zonnepark als partij die het onderhoud voor haar rekening neemt. “Daarbij heeft Equans voor die periode een opbrengstgarantie gegeven. We weten dus precies waar we aan toe zijn”, benadrukt de Groningse projectleider.

  • Opbrengstgarantie
  • 7.777 zonnepanelen
  • Groene energie voor ongeveer 600 huishoudens

Benieuwd?

Meer weten over dit zonnepark of de mogelijkheden van Equans rondom zonne-energie? Neem gerust vrijblijvend contact op met Kristiaan.

Neem contact op: