Zonnepark Westeinde: Wijkbewoners slaan handen in een voor zonnepark

  • 10.000 zonnepanelen
  • Bijdrage aan de duurzame ambitie van de wijkbewoners
Zonnepark Westeinde

Wij gaan dat park samen bouwen, het is ons park

Het plan voor Zonnepark Westeinde ontstond in 2014. “We spraken binnen de Energie Coöperatie Westeinde over collectieve mogelijkheden om bijvoorbeeld zonnepanelen op daken te leggen of huizen te isoleren. Maar omdat niet iedereen de mogelijkheid had om panelen op zijn dak te leggen, kwam een bewoner met het idee van een zonnepark”, legt De Wit uit. Zo gezegd, was echter niet zo gedaan.

“Je hebt het over een investering van 2,5 miljoen euro”, vervolgt Duvergé. “De bank, de provincie (als grondeigenaar) en het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) wilden zekerheden. Ze vroegen zich terecht af met wie ze te maken hadden. Om partijen zekerheid te bieden, moesten we bijvoorbeeld de Stichting Westeinde Energieneutraal oprichten.”

De keuze voor Equans om het park te bouwen viel toen de stichting een aantal bedrijven een programma van eisen toestuurde. “Equans kwam hierop terug met het best uitgewerkte en meest serieuze plan”, herinnert Duvergé zich. “De manier van communiceren voelde direct goed. Het is uiteindelijk ook een kwestie van gevoel”, legt hij uit. “Als stichting waren we natuurlijk opdrachtgever. Maar die verhouding tussen ons en Equans vervaagde al snel”, vult De Wit aan. “Wij gaan dat park samen bouwen. Het is óns park, klonk het.” Dat Equans kwam met een opbrenstgarantie heeft volgens beide heren in de keuze zeker ook meegespeeld. “We weten nu immers waar we aan toe zijn”, geven ze aan. “Het risico ligt niet meer bij ons.”

  • Leeuwarden
  • 2020
  • Energie Coöperatie Westeinde
Foto Niek Donker Oplevering 2

De vraag van Zonnepark Westeinde

Het vinden van financiering, voldoen aan de eisen van de gemeente en de provincie, vragen van buurtgenoten over bijvoorbeeld zichtlijnen beantwoorden en allerhande juridische kwesties. Het zijn de zaken waar een aantal bewoners van de wijk Westeinde zich de afgelopen 6,5 jaar vrijwel dagelijks, vrijwillig, mee heeft beziggehouden. “Een enorme klus, maar we hebben er geen moment spijt van gehad”, zeggen Rob Duvergé, voorzitter van de stichting Stichting Westeinde Energieneutraal, en Henk de Wit, bestuurslid. Beiden betrokken bij de plannen sinds het eerste uur.

Verdere ambities

De stichting verkoopt de energie die het zonnepark levert aan Energie VanOns, waarbij meer dan honderd lokale energiecoöperaties zijn aangesloten. Daarbij betaalt deze energiemaatschappij de Energie Coöperatie Westeinde een bedrag per jaar voor elke klant, omdat de coöperatie de marketing voor het zonnepark doet. “Met de inkomsten uit het zonnepark betalen we onze schulden in vijftien jaar af. Maar nóg belangrijker we kunnen er na drie jaar ook al nieuwe investeringen mee doen in onze wijk”, vertelt Duvergé enthousiast. “We laten onze verdiensten dus terugvloeien in de wijk. Onze ambitie is namelijk de wijk helpen energieneutraal te worden.” Deze plannen moeten nog worden ingevuld, maar je kunt volgens De Wit bijvoorbeeld denken aan laadpalen in de wijk, een deelauto-project, maar ook het isoleren van huizen, zonnepalen op daken van huizen of de opslag van energie.

Elke wijk verdient het

“Wanneer je het aanpakt zoals wij het nu doen, valt er best veel te verdienen voor je wijk. En dit niet alleen op financieel vlak”, stellen de heren. “We doen het echt samen”, verduidelijkt De Wit. “Iedereen wordt gevraagd input te geven. Dat betekent draagvlak in de wijk voor duurzame plannen, maar ook saamhorigheid en meer begrip voor elkaar en daarmee voor iedereen een prettigere wijk om in te leven.” “Reden voor ons om ons verhaal breder te willen vertellen”, besluit Duvergé. “Waarbij onze boodschap is dat het in meerdere opzichten loont verduurzaming zelf als bewoners, lokaal, op te pakken. Dit uiteraard mét ondersteuning van professionals. In ons geval bijvoorbeeld Energiewerkplaats Friesland, maar zeker ook Equans.”

omschrijving van de header afbeelding

Oplossing

Nadat de eerste schop de grond in ging, hebben we in Leeuwarden binnen enkele maanden een modern zonnepark gebouwd. Als onderhoudspartij zijn we hier in elk geval nog vijf jaar bij betrokken, met een optie tot verlenging.

Rob Duvergé en Henk de Wit van de Stichting Westeinde Energieneutraal: “De manier van communiceren door Equans voelde direct goed. Wij gaan dat zonnepark samen bouwen. Het is óns park, klonk het.”

  • Opbrengstgarantie
  • 10.000 zonnepanelen

Benieuwd?

Meer weten over dit zonnepark of de mogelijkheden van Equans rondom zonne-energie? Neem gerust vrijblijvend contact op met Kristiaan.

Neem contact op: