Installatieverantwoordelijkheid

  • Toonaangevend op het gebied van duurzaam beheer en onderhoud van hoog- en middenspanningsinstallaties
  • Geen enkel compromis op het gebied van veiligheid en wet- en regelgeving
  • Wij ervaren (of behandelen) jouw installatie als de onze
Blik Op Techniek

Uitbesteden of zelf in de regie blijven?

Om de veiligheid te waarborgen, dienen volgens de NEN 3140 en NEN 3840 organisaties met een laag- of hoogspanningsinstallatie een installatieverantwoordelijke (IV) toe te wijzen.

Een installatieverantwoordelijke (IV'er) zorgt voor een veilige bedrijfsvoering van een elektrische installatie. Onder bedrijfsvoering vallen bijvoorbeeld het onderhoud, gebruik, inspectie en beheer aan of nabij de elektrische installatie en de veiligheid van elektrische arbeidsmiddelen. Je kunt ervoor kiezen zelf een installatieverantwoordelijke aan te wijzen of de installatieverantwoordelijkheid extern te beleggen. Bijvoorbeeld als je geen personeel in dienst heeft dat beschikt over het vereiste middelbaar elektrotechnisch niveau (gelijk aan EQF-niveau 4).

Wij adviseren en helpen graag in het (gedeeltelijk) uitbesteden van de installatieverantwoordelijkheid.

8838769964 (1)

Een installatieverantwoordelijke inhuren

Vanaf het moment dat een installatie in beheer is genomen moet er een installatieverantwoordelijke worden aangewezen. Zijn er binnen je organisatie geen bevoegden met voldoende kennis aanwezig, dan is het aan te reden een externe installatieverantwoordelijke in te huren.

Via de button kun je meer informatie hierover opvragen of neem contact met onderstaand contactpersoon.

Externe installatieverantwoordelijke

De specialisten van Equans zijn zowel elektrotechnisch als juridisch onderlegd. Zij kunnen als gedelegeerd installatieverantwoordelijke de relevante wetgeving en normen op de juiste wijze toepassen. Afhankelijk van de situatie kies je bijvoorbeeld voor volledig ontlasten of houd je wellicht liever zelf de touwtjes meer in handen. We zetten de opties graag op rij:

Gedelegeerd installatieverantwoordelijke met budget

Onze specialist treedt op als installatieverantwoordelijke en budgethouder. Zijn de werkelijke kosten van onderhoud en beheer hoger dan vooraf begroot, dan is dit ons risico. Je minimaliseert op deze manier bedrijfsrisico’s als gevolg van ‘onvoorziene kosten’.

Gedelegeerd installatieverantwoordelijke zonder budget

Je belegt de installatieverantwoordelijkheid bij ons, maar blijft zelf budget verantwoordelijk. Je accordeert alle kosten die gemaakt moeten worden voor het op orde brengen van de bedrijfsvoering. Zo blijf je altijd aan het stuur.

Operationeel installatieverantwoordelijke

Je legt de verantwoordelijkheid voor het beheer en bewaking van de condities van de installaties bij ons en richt je aandacht zelf op de beleidsmatige kant, zoals de aanwijzing en opleiding van personeel en het omschrijven van de werkprocedures. Je bepaalt zelf of dit met of zonder budget is.

Toonaangevend, veilig en zonder compromis

Wij van Hoogspanning Services zijn toonaangevend op het gebied van duurzaam beheer en onderhoud van hoogspanningsinstallaties. Daarbij wordt geen enkel compromis gesloten op het gebied van veiligheid en wet- en regelgeving. Immers zijn we het aan onze stand verplicht te zorgen voor de veiligheid van onze klant, onze medewerkers en onze omgeving.

Lees meer over ons
Hoogspanning Monteurs Inspectie

Meer weten?

Meer weten over onze dienstverlening of direct in contact komen met één van onze medewerkers? 

Neem contact op: