Infra & Mobiliteit

Samen werken aan een duurzaam bereikbaar Nederland

PARK Sluis 1440X680

Veilige doorstroming en grotere transportcapaciteit

Verkeer over land en water zal in de toekomst verder intensiveren. Dit vraagt om duurzame, efficiënte en veilige doorstroming en grotere transportcapaciteit. Equans ontwerpt, realiseert, beheert en exploiteert intelligente en integrale mobiliteitsoplossingen voor tunnels, bruggen, sluizen, wegen en waterkeringen, bediencentrales en Smart Corridors. Ontdek op deze pagina onze oplossingen voor Infra en mobiliteit.

Onderhoud Elektrotechniek Tunnels 72Dpi

Smart Corridors

We benaderen vraagstukken niet als losse elementen, maar vanuit de gedachte dat de verschillende onderdelen samen een corridor vormen. Dat vormt de basis van waaruit we bruggen, sluizen, tunnels en wegsystemen realiseren en renoveren. Door technologie toe te voegen die data verzamelt van de corridor-onderdelen en die ingewonnen data te combineren tot informatie die bijdraagt aan inzicht over de gehele keten, maken we onze integrale benadering compleet. Door gedegen voorbereiding en toestandsbepaling van de systemen ondervindt het verkeer bovendien minimale hinder van onze (onderhouds)werkzaamheden.

Sluis PARK Prestatiecontract Amsterdam Rijnkanaal Full (2)

Tunnels, bruggen en sluizen

We ontwerpen, bouwen en beheren alle elektrotechnische en mechanische installaties voor een optimale veiligheid, beschikbaarheid en doorstroming. Bijvoorbeeld voor de Leidsche Rijntunnel A2, waarbij we als eerste partij een ontwerp hebben gerealiseerd conform de nieuwe tunnelwet: veilig en betrouwbaar door integrale systeemzekerheid en technologie die voldoet aan zware veiligheidsnormen.

Engineervr2 540X430

Bediencentrales

We realiseren het op afstand bedienbaar maken van onder andere bruggen en renoveren naar laatste technologische en ecologische inzichten. Daarbij digitaliseren we infrastructuren en integreren we systemen voor beter inzicht en overzicht. Zoals bij de renovatie van de Kreekraksluizen tot een op afstand bedienbaar object vanaf de nautische centrales Zeeland: veiliger door effectievere doorstroming van het scheepvaartverkeer, efficiënter door vaarwegcorridor aanpak en betaalbaarder door bediening op afstand en efficiënter onderhoud en beheer.

Website Slimme Brug Assistent Infra Mobility Innovatie Veiligheid

Slimme Brug Assistent

Met de Slimme Brug Assistent dragen we bij aan meer verkeersveiligheid en een betere doorstroming op en rond de bruggen van Nederland. Een mooie aanvullende ondersteuning die bijdraagt aan het voorkomen van potentiële ongevallen en zorgt voor minder belasting bij brugbedienaars.

Virtual Bridge

Virtual Bridge biedt bedrijven en organisaties in de industriële automatisering een efficiënte totaaloplossing voor de bediening van tunnels, sluizen en bruggen. Met de oplossing slaat Equans letterlijk een brug tussen ICT en industriële automatisering.

Lees meer over de Virtual Bridge
Sluis PARK Prestatiecontract Amsterdam Rijnkanaal Full (1)

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Ivan Grozdanov

Accountmanager

Neem contact op:

Ivan Grozdanov

Accountmanager