ATEX inspecties

 • Gecertificeerde inspecteurs
 • Ervaren inspecteurs in verschillende markten
 • Overzichtelijke rapportages
WTC GBS Inspectie Toren H Vierkant

Ben je ook verplicht een ATEX inspectie te laten uitvoeren?

Explosies komen vaker voor dan gedacht. Een aantal malen per jaar zijn explosies zelfs desastreus, gevolg eventueel verlies van mensenlevens en grote economische schade. Daarom is het van belang om na te gaan of de veiligheid van de werkomgeving nog gewaarborgd is in je bedrijf.


Als werkgever heb je te maken met de zogenaamde ATEX richtlijnen. Het doel van deze wetgeving is het voorkomen van gas- en stofexplosies of om de gevolgen van een explosie te beperken. Vaak blijkt de implementatie van de richtlijn ATEX 153 complex. Het opstellen van het benodigde explosieveiligheidsdocument vergt veel tijd, inzicht en voldoende kennis. Dit nemen wij graag uit handen voor je. Onze specialisten hebben ruime ervaring in alle takken van industrie, zoals onder meer (petro)chemie, afval en milieu, energie, olie en gas, houtverwerkende industrie, verfindustrie, metaalverwerkende industrie, voedingsmiddelenindustrie en de farmaceutische industrie.

Wat is ATEX?

ATEX is de Europese richtlijn (2014/34/EU) voor gebieden met een potentieel explosiegevaar door de aanwezigheid of kans op aanwezigheid van een explosiegevaarlijke atmosfeer. Dit wordt ook wel een ATEX (of EX) omgeving, ATEX (of EX) zone ofwel ATEX gebied genoemd. Letterlijk staat ATEX voor de afkorting van het Franse ATmosphères EXplosibles. In Europa vallen explosiegevaarlijke omgevingen onder de ATEX 153 richtlijn (voorheen ATEX 137). Deze richtlijn heeft als doel de werknemers die bloot worden gesteld aan een explosiegevaar te beschermen tegen de aanwezige explosierisico’s. 

Geldt deze inspectie voor jou?
Werkgevers die te maken krijgen met explosiegevaar zijn actief binnen branches zoals de (petro)chemie, de verfindustrie, de papierindustrie, de voedingsmiddelenindustrie en de houtverwerkende industrie. De specifieke beroepen waaraan gedacht moet worden, zijn die beroepen die betrokken zijn bij het primaire proces van het bedrijf zoals: operators van installaties en machines, installateurs, onderhoudsmonteurs en logistiek medewerkers.

ATEX Inspectie Groen Gas Installatie 2

Wat is explosieveiligheid?

Explosiegevaar (ATEX Zone) kan zich in alle ondernemingen voordoen waar brandbare gassen, vloeistoffen of poeders worden gebruikt. Een poeder, gas, nevel of damp kan, gemengd met zuurstof uit de lucht, een explosieve atmosfeer vormen.

Explosies kunnen een groot gevaar opleveren voor werknemers door:

 • Vuur (steekvlam of vlamfront)
 • Druk
 • Rondvliegende brokstukken
 • Giftige stoffen die vrij kunnen komen bij een explosie
 • Het verdwijnen van de zuurstof in een ruimte
omschrijving van de header afbeelding

Van explosieveiligheidsdocument tot ATEX-inspectie

Onze experts verzorgen het volledige traject: van de inventarisatie, het opstellen van het explosieveiligheidsdocument tot de ATEX-inspectie. Na de ATEX-inspectie ontvang je een heldere rapportage met concrete adviezen en eventuele gebreken. Indien gewenst, herstellen we eventuele gebreken.

De volgende taken verzorgt Equans met betrekking tot de implementatie van ATEX 153:

 • Uitvoeren van de ATEX-inspectie
 • Opstellen van een inspectieplan conform de NEN-EN-IEC 60079-17
 • Advies hoe eventuele gebreken op te lossen en, indien gewenst, daadwerkelijk herstel
 • Inventarisatie van de aanwezige documenten en controle op volledigheid volgens de ATEX-richtlijn
 • Ondersteuning bij het verzamelen van eventueel ontbrekende documenten
 • Opstellen of updaten van het wettelijk verplichte explosieveiligheidsdocument

De inspecteurs van Equans controleren of installaties explosieveilig zijn conform de ATEX-richtlijn. Hiervoor worden de normen NEN-EN-IEC 60079-17 toegepast, met het doel om werknemers te beschermen tegen explosiegevaar.

Is een ATEX inspectie ook voor jou verplicht?

Onze collega's staan voor je klaar om deze inspectie uit te voeren. Benieuwd naar de kosten voor een inspectie? Vraag via onderstaand button een vrijblijvend een offerte op. We streven ernaar om binnen drie werkdagen te reageren.

Vraag vrijblijvend een offerte op
ASML Gas

Liever contact?

Benieuwd wat een keuring of inspectie kost voor jou? Neem gerust contact op met onze specialist voor meer informatie.

Nanno Winkel

Specialist inspecties

Neem contact op:

Nanno Winkel

Specialist inspecties