NEN 1010 inspectie

 • Gecertificeerde inspecteurs
 • Ervaren inspecteurs in verschillende markten
 • Overzichtelijke rapportages
WTC GBS Inspectie Toren H Vierkant

Ben je ook verplicht een NEN 1010 keuring te laten uitvoeren?

De NEN 1010 keuring is er voor je nieuwe elektrische installaties. Equans is gespecialiseerd in het uitvoeren van de NEN 1010 keuring. De opleveringsinspectie waarborgt de wettelijk vastgelegde veiligheid bij jouw projecten. 

Vraag vrijblijvend een offerte op

NEN 1010 keuring?

Bij het plaatsen van nieuwe elektrische laagspanningsinstallaties in bedrijfspanden dient te worden voldaan aan de opleveringsinspectie NEN 1010. Deze keuring is wettelijk verplicht om bij oplevering van nieuwe installaties of ingrijpende veranderingen te voldoen aan de NEN 1010. Deze keuring is van toepassing bij elektrische installaties in de woning- en utiliteitsbouw.

Tijdens deze keuring NEN 1010 controleert onze inspecteur de installatie visueel en voert de inspecteur diverse veiligheidsmetingen uit op het voorkomen van risico’s op brand en elektrische schokken.

NEN 1010 is de Nederlandse richtlijn voor:

 • Het aanleggen van een veilige laagspanningsinstallatie
 • Uitvoering van reguliere controles bij laagspanning installaties
 • Inspectie bij oplevering van projecten
TIS Inspectie Stekker Meetinstrument NEN3140 NEN1010 2

Wanneer is een NEN1010 keuring noodzakelijk?

Wij adviseren de NEN 1010 keuring te laten uitvoeren door onze inspecteurs om drie redenen:

 • Preventie bij gevaren en schade die kunnen ontstaan bij verwacht gebruik van elektrische installaties.
 • Zonder het NEN 1010 inspectierapport heb je geen bewijs dat de installateur je nieuwe elektrische installatie volgens de wettelijke eisen heeft aangelegd.
 • Het voorkomen van mogelijke (vervolg)schade door installatiefouten die tijdens de inspectie van de NEN 1010 inspectie worden geconstateerd.

Voorafgaand aan de oplevering ontvang je een rapportage, waarin onze inspecteur vermeldt of de installatie wel of niet voldoet aan de wettelijke eisen uit de NEN 1010.

Vraag vrijblijvend een offerte op
omschrijving van de header afbeelding

Meer over de NEN1010

Welke wetgeving ligt ten grondslag aan de NEN 1010? 

Vanuit het Bouwbesluit is verplicht gesteld dat een nieuwe elektrische installatie aan de eisen van de NEN 1010 normering voldoet. Met de NEN 1010 inspectie, en het daaruit voortvloeiende rapport, kun je aantonen dat de installatie op het moment van oplevering voldoet aan de wettelijke eisen, zoals gesteld in de NEN 1010 en het Bouwbesluit.

Wat is het verschil tussen een NEN 1010 en NEN 3140 keuring?

Volgens het Bouwbesluit moeten nieuwe installaties worden geïnspecteerd volgens de NEN 1010 keuring en bestaande installaties volgens de Arbowet periodiek conform de NEN 3140 keuring. Hier is de NEN 1010 de norm voor het ontwerpen en aanleggen van nieuwe elektrische installaties, terwijl de NEN 3140 voorschriften bevat voor het veilig gebruik van bestaande installaties.

Wat kosten een NEN 1010 keuring?

Bent je benieuwd naar de kosten van onze NEN 1010 keuring? Dit is afhankelijk van diverse factoren:

 • De omgeving waarin de elektrische installatie wordt toegepast (Bijvoorbeeld: kantoor, industrie)
 • Het totale bruto vloer oppervlak (BVO) van de te inspecteren locatie
 • Het aantal verdeelinrichtingen. (hoofdverdelers en onderverdelers)

Wie mag deze keuring uitvoeren?

Volgens de Arbowet mag de NEN 1010 keuring alleen worden uitgevoerd door vakbekwaam personeel, dat over de deskundigheid beschikt om de NEN 1010 inspectie uit te voeren. Onze mensen zijn opgeleid conform de Europese normering NEN-EN 50110-1.

 

Is de NEN 1010 ook voor jou verplicht?

Onze collega's staan voor je klaar om deze inspectie uit te voeren. Benieuwd naar de kosten voor een inspectie? Vraag via onderstaand button een vrijblijvend een offerte op. We streven ernaar om binnen drie werkdagen te reageren.

Vraag vrijblijvend een offerte op
Nen3140 TIS Collega

Liever contact?

Benieuwd wat een keuring of inspectie kost voor jou? Neem gerust contact op met onze specialist voor meer informatie.

Nanno Winkel

Specialist inspecties

Neem contact op:

Nanno Winkel

Specialist inspecties