NEN 3140 inspectie

 • Gecertificeerde inspecteurs
 • Ervaren inspecteurs in verschillende markten
 • Overzichtelijke rapportages
WTC GBS Inspectie Toren H Vierkant

Ben je ook verplicht een NEN 3140 keuring te laten uitvoeren?

Verzekeraars vergoeden schade niet of maar gedeeltelijk, als je niet kunt aantonen dat de inspectie NEN 3140 gewaarborgd is.

Als werkgever wil je de veiligheid van de elektrische installaties waarborgen en zorgen voor een veilige werkomgeving. De inspectie NEN 3140 helpt je daarbij om de elektrische installaties in de juiste staat te houden en eventuele incidenten, zoals brandgevaar, te voorkomen. Deze inspectie geeft je inzicht in risico’s.

NEN 3140 keuring?

Elektrische installaties in woningen en bedrijfspanden dienen te voldoen aan de norm NEN 3140. Deze NEN 3140 inspectie is een periodieke inspectie aan bestaande elektrische installaties. Tijdens deze inspectie toetsen wij de elektrische installatie op diverse aspecten gericht op een veilige bedrijfsvoering.

Tevens moet elke beheerder van een elektrotechnische installatie aan een veiligheidsbeleid voldoen. Deze norm schrijft werknemers voor instructies te volgen op het beleidsgebied van de NEN 3140 cursus.

Met de NEN3140 keuring:

 • Toon je aan dat een veilige werkomgeving prioriteit heeft.
 • Voldoe je als werkgever aan de Arbowetgeving.
 • Minimaliseer je het risico op incidenten en boetes.
TIS Inspectie Meterkast Meting NEN3140

Waarom zou je een NEN3140 keuring uitvoeren?

Het periodiek uitvoeren van een NEN 3140 keuring kent meerdere voordelen voor de werkgever en/of installatie eigenaar:

 • Het voorkomen van mogelijke (vervolg)schade door installatiefouten die tijdens de inspectie van de NEN 3140 keuring worden geconstateerd.
 • De NEN 3140 kan privaatrechtelijk verplicht worden door een verzekeraar of contractuele verplichting.
 • Situaties met acuut gevaar voor de veiligheid worden direct gemeld bij de opdrachtgever via een afwijkingsformulier.
 • Na afloop van de inspectie worden alle afwijkingen overzichtelijk beschreven In het inspectierapport.
Vraag vrijblijvend een offerte op Bel onze specialist op 088 484 64 23
omschrijving van de header afbeelding

Meer over de NEN3140

De NEN 3140 checklist

Wanneer een elektrische installatie de keuring NEN 3140 ondergaat, wordt deze op verschillende aspecten getoetst. Allereerst vindt er een visuele inspectie plaats, waarna een meting en beproeving plaatsvindt waarin wordt gekeken in hoeverre de installatie voldoet aan de eisen. 

De visuele inspectie kijkt of:

 • De eventuele aanwezige beschadigingen geen gevaar veroorzaken
 • Er geen zichtbare tekenen van oververhitting zijn
 • De elektrische installatie past bij de huidige gebruikseisen
 • De juiste beveiligingstoestellen aanwezig zijn en juist zijn ingesteld.

Het NEN 3140 inspectierapport en de inspectiewijze van Equans zijn gecertificeerd door de DEKRA en voldoen daarmee aan de eisen die de wetgever en verzekeraar stellen. Tevens beschikt ons keuringsrapport over een duidelijke omschrijving van metingen en controles die worden uitgevoerd bij de inspectie.

Wat kost een NEN 3140 keuring?

Ben je benieuwd naar de kosten van onze NEN 3140 keuring? Dit is afhankelijk van diverse factoren:

 • De omgeving waarin de elektrische installatie wordt toegepast (Bijvoorbeeld: kantoor, industrie)
 • Het totale bruto vloer oppervlak (BVO) van de te inspecteren locatie
 • Het aantal verdeelinrichtingen (hoofdverdelers en onderverdelers)

Wie mag deze keuring uitvoeren?

Een NEN 3140 keuring mag alleen worden uitgevoerd door een vakbekwaam inspecteur, die over de deskundigheid beschikt om de inspectie NEN 3140 en aanvullende normen uit te voeren. Ook beschikt onze inspecteur over een opleiding in de elektrotechniek.

Is de NEN 3140 ook voor jou verplicht?

Onze collega's staan voor je klaar om deze inspectie uit te voeren. Benieuwd naar de kosten voor een inspectie? Vraag via onderstaand button een vrijblijvend een offerte op. We streven ernaar om binnen drie werkdagen te reageren.

Vraag vrijblijvend een offerte op
Nen3140 TIS Collega

Liever contact?

Benieuwd wat een keuring of inspectie kost voor jou? Neem gerust contact op met onze specialist voor meer informatie.

Nanno Winkel

Specialist inspecties

Neem contact op:

Nanno Winkel

Specialist inspecties