Inspectie van stookinstallaties

  • Gecertificeerde inspecteurs
  • Ervaren inspecteurs in verschillende markten
  • Overzichtelijke rapportages
Ebbesotografie Vattenfall Amsterdam

Voldoet jouw stookinstallatie en brandstoftoevoerleidingen aan de vastgestelde emissie-eisen?

In verband met de veiligheid en het milieuaspect moet een stookinstallatie periodiek worden gekeurd. Dit is een wettelijke eis die in het Activiteitenbesluit is opgenomen. Omdat de overheid de inspectie niet zelf uitvoert, maar hiervoor naar inspectiebedrijven verwijst, is een kwaliteitsstandaard vastgelegd: de SCIOS certificatieregeling voor inspectie en onderhoud aan stookinstallaties. Equans is volledig gecertificeerd en kan onderhoud en inspectie van jouw stookinstallatie en de brandstoftoevoerleiding volgens de SCIOS certificatieregeling voor je verzorgen.

Beslisboom inspecties

Om te bepalen of jouw installatie en eventuele brandstofleiding onder de SCIOS keuringsplicht valt, heeft de overheid een beslisboom opgesteld. Een installatie die onder de regelgeving valt, dient voorzien te zijn van een zogenaamd Basisverslag, een Eerste Bijzonder Inspectie (EBI). Daaropvolgend zijn ook Periodieke Inspecties (PI) met een termijn van twee of vier jaar van toepassing. Wat voor jouw installatie van toepassing is, is te herleiden uit de beslisboom. Als aanvulling hierop geldt, voor toestellen met een vermogen van 400 kW of meer, dat zij naast de verplichte inspecties mogelijk ook nog een NOx-meting moeten ondergaan.

SCIOS inspecties

De technische invulling voor het onderhoud en de inspecties van stookinstallaties zijn bepaald door wettelijke gestelde voorschriften. Deze zijn door SCIOS uitgewerkt voor stookinstallaties en brandstofleidingen in een 7-tal scopes.

SCIOS Scope 1: Inspectie atmosferische verwarmingsketels en luchtverhitters

Denk hier aan verwarmingsketels en luchtverhitters (inclusief toestellen met premixbranders of verbrandingsgasventilator) die toegepast worden in bijvoorbeeld woon- en verblijfsgebouwen, de zorgsector, het onderwijs en kantoor- en bedrijfsgebouwen.

SCIOS Scope 2: Inspectie verwarmingsketels en luchtverhitters met ventilatorbranders

Denk hier aan stookinstallaties (gas- of oliegestookt) met ventilatorbrander, bedoeld voor comfortverwarming. Bijvoorbeeld voor toepassing in kantoren, woon- en verblijfsgebouwen, de zorgsector en onderwijsgebouwen.

SCIOS Scope 3: Inspectie stoomketels en warmwaterketels

Het gaat hierbij om heetwaterketels die bestemd zijn voor het verwarmen van water met een temperatuur van meer dan 105 °C en ketels waarin stoom wordt opgewekt.

SCIOS Scope 4: Inspectie verbrandingsmotoren en -turbines

Denk hier aan een installatie met motoren voor mechanische arbeid, met name noodstroomaggregaten en sprinklermotoren.

* Equans is niet gecertificeerd voor inspecties aan gasturbines.

SCIOS Scope 5: Inspectie bijzondere industriële installaties

Hier wordt gekeurd op overige installaties, bijvoorbeeld ovens en smeltovens, drooginstallaties, naverbranders, biomassa installaties en fornuizen in de procesindustrie.

SCIOS Scope 5a: Installaties gestookt op vaste brandstoffen

Installaties gestookt op vaste brandstoffen zoals bedoeld in het Activiteitenbesluit. Denk hierbij aan: pellets, biomassa en houtstookinstallaties.

SCIOS Scope 6: Inspectie emissiemetingen

Een inspectie voor het bepalen van de componenten NOx, SO2, CxHy en fijnstof in de verbrandingsgassen. Voor de SCIOS-inspectie Scope 6 neemt Equans de technische documentatie TD8 Protocol voor Emissiemetingen als uitgangspunt.

SCIOS Scope 7: Inspectie brandstofleidingen

Denk hier aan de keuring van brandstoftoevoersystemen die een onderdeel zijn van de keuringsverplichting voor stookinstallaties. Dit betekent dat de frequenties van keuringen gelijk zijn aan die van de stookinstallatie.

 

  • Scope 7a: Brandstofleidingen voor gas met een ontwerpdruk ≤ 0,5 bar
  • Scope 7b: Brandstofleidingen voor gas met een ontwerpdruk > 0,5 bar
  • Scope 7c: Brandstofleidingen voor olie (HBO)

Offerte aanvragen?

Onze collega's staan voor je klaar om deze inspectie uit te voeren. Benieuwd naar de kosten voor een inspectie? Vraag via onderstaand button vrijblijvend een offerte op.

Vraag vrijblijvend een offerte op
Monteur Op Chemelot Roel

Liever contact?

Benieuwd wat een keuring of inspectie kost voor jou? Neem gerust contact op met onze specialist voor meer informatie.

Nanno Winkel

Specialist inspecties

Neem contact op:

Nanno Winkel

Specialist inspecties