Geothermie

Duurzaam Van Eigen Bodem E1563439177656

Geothermie en de energietransitie

Geothermie of aardwarmte is een schone en hernieuwbare energiebron waarmee nauwelijks CO2 uitgestoten wordt. Met geothermie kunnen woonwijken, bedrijventerreinen en kassen op een duurzame manier verwarmd worden. Hierdoor is het een aantrekkelijk en duurzaam alternatief voor gas.

Geothermie is voorzien om een groot deel van de duurzame warmte te produceren in het energiesysteem van de toekomst. Vanuit de energietransitie wordt beoogd dat 25% van de warmtevraag in Nederland door geothermische warmte zou kunnen worden geleverd.

 

Earth 2581631

Heb je een geothermieproject? Wij helpen je graag verder!

Onze diensten op het gebied van geothermie worden verzorgd door onze onderneming Aardyn, die gespecialiseerd is in geothermie. Met een team van 30 professionals is Aardyn voortdurend bezig met het verkennen, ontwerpen, realiseren en exploiteren van deze nieuwe en duurzame vorm van energie. De kennis en kunde van ons specialistische team zetten we graag in om jou verder te helpen met de realisatie van jouw geothermieproject.