Een klimaatpositieve fabriek

Header FB Start 2

Meer en meer zien we de wereld om ons heen veranderen. Er is veel aandacht voor de wereld van morgen en veel bedrijven zetten serieuze stappen op het gebied van verduurzaming. Het is niet langer alléén iets voor de innovators en koplopers in deze wereld: iedereen is er in meer of mindere mate bij betrokken. De roep om duurzaam voedsel wordt steeds sterker en de noodzaak om te innoveren in de agri-, food-en tuinbouwsector is groot: voedingsproducenten staan voor de uitdaging om de voedselkringloop op een duurzame manier te sluiten en de productiefaciliteit is daar een belangrijk onderdeel van.

Wat is een klimaatpositieve fabriek?

We hadden ook kunnen kiezen voor een klimaatneutrale fabriek, echter is dat in onze ogen niet ambitieus genoeg. We moeten juist een overscore realiseren, omdat er altijd zaken zijn die niet klimaatneutraal kunnen zijn. Klimaatpositief ben je op het moment dat je meer energie opwekt dan verbruikt in jouw productieproces. Daarin laten we de grondstoffen die de fabriek ingaan buiten beschouwing.

Hoe realiseer je een klimaatpositieve fabriek?

Als iets nog niet gedaan is, betekent het niet dat het niet kan. Wij geloven dat met kleine stapjes een klimaatpositieve fabriek op termijn haalbaar en realistisch is. Vanuit Equans doen we er dan ook alles aan om onze klanten te helpen dit te verwezenlijken. Wij beschikken over de kennis en ervaring om je te adviseren en het plan technisch te realiseren. Dit doen we waar nodig samen met andere partijen en kennispartners. Meer weten? Neem gerust contact op.

Meer weten?

Leg contact met een specialist!

Jeroen Beks

Marktdirecteur a.i. Food, Beverage & Agro

Neem contact op:

Jeroen Beks

Marktdirecteur a.i. Food, Beverage & Agro