Legionellapreventie voor de zorgsector

 • Onze experts kennen de risico’s van leidingwaterinstallaties in de zorgwereld
 • Gecertificeerd volgens BRL6010 voor Legionella risicoanalyses en -beheersplannen
Headerlegionella1440x680gespiegeld

Om de kwaliteit en de continuïteit van de zorg te waarborgen, moeten ziekenhuizen een legionellabeheersplan en bijbehorende risicoanalyse laten opstellen. Drinkwaterbeheer inclusief legionellapreventie staat hoog op de agenda bij veel ziekenhuizen. Hoe pak je dat aan? 

Een ziekenhuis heeft te maken met honderden tappunten waar drinkwater ter beschikking wordt gesteld. Door de aanwezigheid van diverse installaties – zoals stoom, medische gassen en andere toepassingen - en de grootte van de leidingwaterinstallatie in ziekenhuizen is het beoordelen van deze leidingwaterinstallatie complex. Equans kan je hierbij helpen.

Wist je dat:

 • Honderden mensen per jaar ziek worden door legionella?
 • Veel van de gemeten legionella-uitbraken in ziekenhuizen kunnen worden voorkomen door de juiste naleving van het legionellabeheersplan van de leidingwaterinstallaties?
 • Legionella in kleine aantallen (KVE per liter) door het drinkwaterbedrijf wordt aangeleverd?
 • 9 van de 10 legionella-uitbraken worden veroorzaakt doordat een leidingwaterinstallatie niet is aangelegd, niet wordt beheerd of onderhouden conform wet- en regelgeving (NEN 1006)?
 • Het legionellabeheersplan, inclusief de bijbehorende risicoanalyse, vaak niet up-to-date is en de benoemde beheers- en/of technische maatregelen niet (correct) worden uitgevoerd?
Legionella Zorg

Legionellapreventie: complexiteit onder controle

Door middel van het uitvoeren van de benoemde eenmalige technische maatregelen en het uitvoeren van periodieke legionellabeheersmaatregelen houd je als zorgorganisatie de leidingwaterinstallatie hygiënisch en houd je legionella beheersbaar.

Vanuit de drinkwaterwetgeving heeft een ziekenhuis een verplichting tot het opstellen van een legionellarisicoanalyse, bijbehorend legionellabeheersplan en het uitvoeren van omschreven eenmalige technische maatregelen en terugkerende periodieke beheersmaatregelen.

Een ziekenhuis heeft te maken met honderden tappunten waar drinkwater ter beschikking wordt gesteld. Door de aanwezigheid van diverse installaties – zoals stoom, medische gassen en andere toepassingen - en de grootte van de leidingwaterinstallatie in ziekenhuizen is het beoordelen van deze leidingwaterinstallatie complex.

Stappenplan legionellapreventie

 1. Inventariseer welke gegevens van uw leidingwaterinstallatie aanwezig zijn (eventueel in samenwerking met Equans);
 2. Maak samen met Equans een plan van aanpak hoe je qua legionellapreventie binnen je ziekenhuis compliant kunt worden;
 3. Zorg in samenwerking met Equans voor een actuele risicoanalyse per installatie uitgevoerd door een BRL 6010 gecertificeerd adviesbureau, inclusief actuele drinkwatertekeningen;
 4. Voer de vereiste technische maatregelen uit om aan wet- en regelgeving te voldoen en voer de periodieke maatregelen volgens het beheersplan uit;
 5. Registreer alle beheersmaatregelen in een logboek, denk hierbij aan periodieke watermonsters;
 6. Houd controle over je installatie: actualiseer je legionella-beheersplan na relevante wijzigingen in je leidingwaterinstallatie.
Vraag vrijblijvend een offerte op

Hoe ziet een legionellabeheersplan voor ziekenhuizen eruit?

Als ziekenhuis ben je in het kader van legionellapreventie verplicht een legionellarisicoanalyse te laten uitvoeren en op basis daarvan een beheersplan te laten opstellen door een gecertificeerd bedrijf. Onze experts analyseren voor de risicoanalyse stapsgewijs je installatie en rapporteren hun bevindingen in de risicoanalyse. Dat kan mogelijk resulteren in een aantal eenmalige technische verbeteringen van je leidingwaterinstallaties. Vervolgens verwerken zij de aanvullende, periodiek uit te voeren, maatregelen voor u uit in het legionella-beheersplan.

Het beheersplan bevat de volgende elementen:

 1. De uitslag van de legionellarisicoanalyse
 2. Vastleggen algemene gegevens
 3. Een takenlijst van werkzaamheden die periodiek uitgevoerd moeten worden en de bevoegde personen
 4. Eenmalige technische maatregelen en periodieke beheersmaatregelen (zoals het spoelen van leidingen)
 5. Werkinstructies & procedures (o.a. wat te doen bij normoverschrijdingen)
 6. De frequentie van de drinkwatermonsters die genomen en onderzocht op legionellabacteriën.

Een legionellalogboek

Houd je bij welke installatieaanpassingen worden gemaakt? Neem je periodieke monsters af? Heb je gekozen voor alternatieve beheerstechnieken? Dan staat dat in je legionellalogboek. Een logboek legionella maakt onderdeel uit van dit beheersplan. Met behulp van dit plan zorgt Equans ervoor dat je met zo min mogelijk werk en kosten in zijn geheel aan de eisen kunt voldoen. Het legionellalogboek is een mooie stap richting legionellavrije leidingwaterinstallaties.

Kunnen we jou ook helpen met legionella preventie?

Onze collega's staan voor je klaar om te helpen met legionella preventie. Benieuwd naar de kosten? Vraag via onderstaand button vrijblijvend een offerte op. We streven ernaar om binnen drie werkdagen te reageren.

Headerlegionella1440x680gespiegeld

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Nanno voor meer informatie.

Nanno Winkel

Specialist inspecties

Neem contact op:

Nanno Winkel

Specialist inspecties