Slim energiesysteem - Nieuw Reijerwaard

  • Equans en Nieuw Reijerwaard
Nieuw Reijerwaard Header

Het bedrijventerrein is gericht op logistiek van agrarisch producten en food. Dit betekent dat hier voedsel wordt opgeslagen, verwerkt en weer verder wordt gedistribueerd. Over het algemeen gebeurt dit in grote hallen met koelhuizen. Deze hallen hebben een specifieke energievraag én aanbod van reststromen. Zo is er een grote behoefte aan koude en leveren de gebouwen en processen aan de andere kant restwarmte en biomassa. Dit biedt kansen voor verduurzaming.

Duurzaamheid is ook onderdeel van het inpassingsplan. Hierin is opgenomen dat de locatie Nieuw Reijerwaard een gebied is voor onder andere windenergie, zonne-energie, biovergisting en warmte- en koudeopslag. Het doel is om een samenhangend, duurzaam en slim energiesysteem te realiseren.

Equans ondersteunt de gemeenten bij het ontwerp van (delen van het) energiesysteem en de realisatie en optimalisatie daarvan. Het beheer, onderhoud en monitoring liggen ook in de handen van Equans. Het doel is om een energienetwerk te creëren waarin zoveel mogelijk hernieuwbare energie aangeboden wordt, en zo min mogelijk energie verloren gaat.

De ontwikkeling en uitrol van een slim energiesysteem levert een belangrijke bijdrage aan de energietransitie in de regio. Het slim maken van een gebied is mogelijk door verschillende technologieën en innovaties aan elkaar te koppelen en op elkaar af te stemmen. Denk bijvoorbeeld aan de combinatie tussen (duurzame) energieopwekking, -opslag, -levering en mobiliteit. Deze systeemintegratie kan leiden tot forse efficiëntieslagen in kosten, energiebesparing en het beperken van netcongestie.

Andere oplossingen

Op het duurzame bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard hebben wij meerdere duurzame oplossingen toegepast, waaronder short storage (duurzame energievoorziening), groen gas en duurzame openbare verlichting. Lees hieronder er alles over.

Smart storage

In 2019 heeft Equans een slim energieopslagsysteem ontwikkelend: Equans Smart Storage. Dit is een slimme batterij die is samengesteld uit gebruikte accu’s uit elektrische auto’s. Door de opslagbatterij slim in te zetten, kun je het energiesysteem balanceren en optimaliseren.

Met Equans Smart Storage kunnen verschillende concepten waarbij het opslaan van duurzame energie een rol speelt, getest en geïmplementeerd worden. Het energiesysteem bestaande uit gebruikte accu’s, maakt het mogelijk om duurzame energie op te slaan als de zon schijnt of de wind waait en terug te leveren als het donker of windstil is. Hiermee is de batterij een belangrijk onderdeel van de duurzame energievoorziening op het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard.

Een ander aspect waar de slimme batterij een rol in kan spelen is het handhaven van de kwaliteit van het elektriciteitsnetwerk. In tegenstelling tot elektriciteitsentrales kan wind- of zonne-energie niet worden geregeld naar de behoefte op een bepaald moment. Om dan toch de balans en betrouwbaarheid van het elektriciteitsnetwerk op peil te houden gaan slimme batterijen die digitaal gekoppeld zijn een belangrijke rol spelen.

De slimme batterij is opgebouwd uit gebruikte accu’s uit elektrische auto’s. In plaats van dat zij worden afgedankt krijgen zijn nu een tweede leven in het duurzame energiesysteem.

Smart Storage

Groen gas

Samen met Renes Recycling BV gaat Equans onder de naam Renegie groen gas gaan winnen uit organisch afval van aardappelen, groente en fruit. Dit afval komt van bedrijven op het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard / Dutch Fresh Port en uit de omgeving. Er wordt geen dierlijke mest verwerkt.

Renes bedient nu 95% van de bedrijven van het fruitcluster in de regio. Door het afval in Nieuw Reijerwaard te vergisten, worden lokale beschikbare reststromen gebruikt om groengas te maken. Door vergisting wordt organisch materiaal omgezet naar groengas met dezelfde kwaliteit als aardgas. Renes en Equans dragen met dit project bij aan een lokaal circulair energiesysteem. Ter vergelijking: de groengas installatie kan ongeveer evenveel gas opwekken als nodig is om vijf- tot zesduizend huishoudens te voorzien van duurzaam gas. Groen gas draagt op die manier bij aan de verduurzaming van Nederland.

Door de biovergisting op Nieuw Reijerwaard plaats te laten vinden worden duizenden ritten met vrachtwagens teruggedrongen. Het door Renes verzamelde groente- en fruitafval (gemiddeld ongeveer 50.000 ton per jaar) uit de omgeving van Rotterdam, Ridderkerk en Barendrecht wordt nu naar een vergistingscentrale in Zeeland gereden.

Lees ook meer in de projectbeschrijving van Renegie Circulair.

Slimme Verlichting

Openbare verlichting

In juli 2019 zijn Equans en CityTec gestart met de aanleg van een openbaarverlichtingssysteem op gelijkstroom. Equans heeft een extra DC-kabel aangelegd om in de toekomst het verlichtingsnet aan te sluiten op het energiesysteem en de verlichting zelfvoorzienend te maken.

Een slim verlichtingsysteem zorgt voor efficiënter gebruik van energie, minder gebruik van grondstoffen en heeft een hogere betrouwbaarheid dan een systeem op wisselstroom. Door de toepassing van gelijkstroom hoeft de opgewekte elektriciteit niet omgezet te worden van gelijksstroom naar wisselstroom. De toepassing van een slim lichtmanagement systeem met sensorbesturing dimt de verlichting wanneer dit kan. Daardoor wordt een significante energiebesparing gehaald. Ook worden dunnere kabels, ringnetten en minder schakel- en verdeelkasten gebruikt, waardoor er minder schaarse grondstoffen voor nodig zijn. En het ringnetwerk is hierdoor stabieler en betrouwbaarder.

Om nieuwe technologieën op het gebied van gelijkstroom te testen en te blijven innoveren, legt Equans een extra DC-kabel aan. Deze ‘verzwaarde backbone’ biedt de mogelijkheid om het verlichtingsnet in de toekomst aan te sluiten op een slim energie opslagsysteem en lokale elektriciteitsopwekking zoals zonnepanelen. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt om het verlichtingssysteem zelfvoorzienend te maken.

Met 340 masten, 390 verlichtingsarmaturen en 24 bewegingssensoren wordt dit het grootste systeem van Europa. Sinds december 2019 branden de eerste lantaarnpalen langs de Verbindingsweg. 

Contactgegevens

Meer weten of heb je vragen? Neem dan contact op met onze specialist.

Neem contact op: