Medewerker Loopt Over Zonnepark EQUANS

4.8 Megawattpiek zonne-energie voor rioolwaterzuiveringen Aa en Maas

22 september 2022

Milieuwinst, energiebesparing en toekomstbestendigheid. Dit is het beoogde resultaat van de aanleg van zonneparken bij de rioolwaterzuiveringen (RWZI) in Oijen en Land van Cuijk. Na een eerdere opdracht voor RWZI Aarle-Rixtel legt Equans ook bij deze zuiveringen zonneparken aan. Deze maand wordt gestart met de realisatie. Paneel voor paneel, met uiteindelijk 10.580 panelen met een totaal vermogen van 4,8 Megawattpiek.

Duurzame energievoorziening

De zonnepanelen zorgen voor duurzame energievoorziening van de installaties. Dit is een volgende stap in de doelstelling van waterschap Aa en Maas om in 2030 alle benodigde energie zelf op te wekken. Het zuiveren van water kost namelijk veel energie. Door dit te verduurzamen draagt het waterschap bij aan het tegengaan van de klimaatverandering.

Vanuit de bouwteamovereenkomst startte Equans de bouwteamfase. Vervolgens hebben we de opdracht voor uitvoering gegund gekregen, met complimenten van het waterschap voor onze toevoegingen in het ontwerpproces. Equans ontwerpt de constructie, werkt samen met vaste leveranciers van panelen, plaatst deze en sluit het geheel aan op de laagspanning transformatoren.

Slimme en efficiënte planning

Projectleider Evie Beckers van Equans vertelt over dit project: “Bij de RWZI in Aarle-Rixtel was het leefgebied van de das een uitdaging. Qua omvang en tijdspad is dit een vergelijkbaar project. Maar hier speelt het transport een rol. We hoppen als het ware van perceel naar perceel. In Oijen hebben we een noordelijk en zuidelijk deel. En Land van Cuijk ligt net wat verderop. Dit vraagt om een slimme en efficiënte planning.”

Ecologisch zonnepark

Bij het plaatsen van de percelen wordt rekening gehouden met de natuur. Zo wordt bijvoorbeeld de ondergrond ingezaaid met bloemzaad en kruiden. Ook wordt een lage haag om de percelen geplaatst voor insecten en om het aanzicht voor bewoners aangenamer te maken.

Het project is naar verwachting in december 2022 afgerond.

Meer over zonne-energie

Ook interessant

FourCare levert nieuw Radboudumc op

Equans maakt stappen in de digitalisering van maintenance samen met PlanRadar