Bediening op afstand voor Schinkelbrug succesvol opgeleverd

02 februari 2023

Met het ontmantelen van de halve eeuw oude bedientorens van de Amsterdamse Schinkelbrug is er een einde gekomen aan een tijdperk. De komende jaren zullen de twee bedientorens worden afgebroken, zodat meer ruimte ontstaat voor uitbreiding van de brug. In voorbereiding op de sloop verplaatste Equans de bediening van de bruggen naar een tijdelijke bedienkeet.

Ricardo Sieben (Waternet) is coördinator van het team dat de brug bedient. ‘We bedienen de brug nu op afstand, via camera’s. Daarop zie je meer want je kunt makkelijker de hoek om kijken, hebt zicht in de dode hoek en kunt sneller schakelen.’

Praktischer en veiliger​​​​​​​

De tijdelijke keet vormt met zijn zes vierkante meter en vier gigantische beeldschermen een groot contrast met de bedientoren. De bedienpanelen uit de toren zijn hier een-op-een gekopieerd en zijn op praktische wijze ingericht. Sieben: ‘Ook is de volgorde van bruggen op de schermen – van west naar oost, zoals je ook vanuit de toren kijkt – precies nagebootst. Ik ben ervan overtuigd dat bediening op afstand veiliger is dan lokaal.’

Eerder dan gepland

Equans heeft de werkzaamheden rond het verplaatsen van de bediening drie maanden eerder dan gepland afgerond. Daarmee is de weg vrijgemaakt voor de bouwcombinatie die de verbreding van de A10 Zuid tussen knooppunt de Nieuwe Meer en afslag S108 gaat uitvoeren, onderdeel van het programma Zuidasdok. Tot 2028 wordt de Schinkelbrug nog bediend vanuit de keet. Daarna verhuist de bediening op afstand naar de eerste verdieping van het Nieuwe Meersluisgebouw.