Dashboard Analyse LS V2

Brainport Industries Services: support, work order management & reporting

01 september 2021

De balans tussen praktijk en data. Dit is de Asset Management Service van Equans

Kijken. Luisteren. Voelen. Inschatten. De asset engineer van nu analyseert en stuurt dan wel regelmatig op data van een installatiesysteem, maar voor Jan Boers en zijn collega’s is de situatie in de praktijk net zo belangrijk.

Een EAM is de ruggengraat van asset engineering

Jan Boers
asset engineer main support, work order management & reporting
Jack Tillmanns Www.Fotofocus.Nl 94

Van een kartonnen kaartenbak naar een geavanceerd onderhoudsbeheersysteem. De afgelopen twaalf jaar heeft Jan gewerkt aan het moderniseren, inrichten en onderhouden van het enterprise asset managementsysteem (EAM) voor ASML.

Anders dan zijn collega’s die zorgdragen voor de installaties zelf, heeft deze asset engineer de verantwoordelijkheid voor het werkbaar en up-to-date houden van het systeem waarin engineers, monteurs en andere stakeholders gegevens over de installaties kwijt kunnen. “Je moet het zien als een tool waarmee je vragen over assets die we beheren zo goed mogelijk en makkelijk mogelijk kunt beantwoorden. Storingen, uitvalstijden, werkorders, kosten, beoordelingen van assets: praktisch alles kun je erin kwijt. Het is de ruggengraat van de processen die te maken hebben met de installaties”, legt Jan uit.

Feeling met zowel gebruikers als de techniek

Het doel? De installaties monitoren, kwalitatief goede en inzichtelijke rapportages maken om gewenste informatie te kunnen verstrekken en zo zorgen dat de assets optimaal beschikbaar blijven. Met andere woorden: kosten en downtime voorkomen door de juiste inzichten te verzamelen.

Om de juiste antwoorden uit die digitale backbone van de asset engineers te krijgen, is Jan doorlopend bezig met optimaliseren. “In principe is een asset managementprogramma in het begin vergelijkbaar met een leeg Excel. Je moet zelf de oplossingen bedenken en realiseren door velden te definiëren en aan te maken. Daarbij houd ik rekening met de diverse lagen die informatie uit het systeem willen halen. Van onderhoudsmonteurs en storingsmonteurs tot werkvoorbereiders, en van engineers tot managers. Daarvoor moet je feeling hebben met zowel de gebruikerslagen als de techniek en de processen.”

Een enterprise asset managementsysteem is de ruggengraat van de processen die te maken hebben met de installaties.

Jan Boers
asset engineer main support, work order management & reporting

Snelheid en efficiëntie

Wat Jan betreft, moet je je kunnen inleven in zowel de gebruiker die dagelijks het EAM gebruikt, als degene die af en toe in de gegevens moet duiken. “Een manager kan een extra infoveld aanvragen voor gegevens die hij nodig heeft. Als vervolgens een werkvoorbereider iedere keer extra tijd kwijt is met het invullen daarvan en het de efficiëntie van een werkproces in de weg staat, dan kies ik ervoor om dat veld niet aan te maken. Ik kijk bij elke aanvraag: is dit zinvol voor het systeem en voor de uitvoering? Zo niet, dan maak ik liever een data-dump voor de aanvrager in plaats van anderen te belasten met een extra veld.”

Een goed ingericht EAM is onmisbaar

De vraag achter de vraag achterhalen, snel van begrip zijn en standvastigheid. Dat zijn de vaardigheden die je als asset engineer nodig hebt in het werkgebied van Jan. “Je staat in dienst van het onderhoudsbeheersysteem dat snel en efficiënt moet blijven”, vindt hij.

Het up-to-date houden van het systeem en snel bij de juiste gegevens kunnen, zijn voor hem twee basisuitgangspunten in het onderhouden van het EAM. “In het verleden heb ik zelf weleens tijdens Oud & Nieuw bij een storing gestaan. Niemand was toen bereikbaar en zelf wist ik weinig van de historie van de installatie. Een goed ingericht EAM is dan onmisbaar om de storing op te kunnen lossen.”

 

Inleven in diverse gebruikers

Dat inleven in zowel de monteur als de manager en alles ertussen in, dat is wel aan Jan besteed. Inmiddels zit Jan al meer dan veertig jaar in het vak en heeft hij meerdere lagen van de werkvloer gezien. Van elektromechanisch monteur van geavanceerde postsorteermachines tot het opzetten van systemen voor structureel onderhoud. Uiteindelijk kwam hij terecht bij het voormalige competence centre van Equans vanwaaruit hij naar diverse industriële klanten werd gestuurd voor onderhoudsvraagstukken. Met name het inrichten van onderhoudsbeheersystemen kwam dan automatisch op zijn pad.  

Een uitdagende puzzel

Jan: “In mijn tijd bij technische diensten bij productiebedrijven en later ook bij het competence centre, probeerde ik bij elke opdracht een vorm van structureel onderhoud op te zetten dat ook praktisch uitgevoerd kan worden. En wat ook oplevert wat je als contractor belooft. Uiteindelijk kwam ik in 2007 bij ASML terecht en doe ik dat nu nog steeds. Alleen dan niet meer met een kartonnen kaartenbak. Dat betekent niet dat het met software makkelijker is. Met alle ontwikkelingen op het gebied van data en tech is het werk nog uitdagender geworden. Maar dat samenbrengen van alle gegevens en de praktijk, die puzzel, dat maakt het wel extra interessant.”

Jack Tillmanns Www.Fotofocus.Nl 45