Menzis Contract

Coöperatie Menzis en Equans verdiepen langdurige samenwerking met nieuw prestatiecontract

13 oktober 2022

Coöperatie Menzis en Equans hebben hun langdurige samenwerking onlangs opnieuw verlengd. Ook de komende vijf jaar is Equans verantwoordelijk voor het volledig ontzorgen van het bouwkundig en technisch onderhoud, en daarmee het optimaal functioneren, van de technische installaties in de kantoren van Menzis.

“Menzis wil de functionaliteit van de technische systemen (de installaties) en het bouwkundig onderhoud continu geborgd hebben en hierin worden ontzorgd. De reden dat Equans de komende vijf jaar ook verantwoordelijk wordt voor het bouwkundig onderhoud”, vertelt Kristiaan Blokzijl, manager Healthcare & Vastgoed bij Equans.

“Niet u vraagt wij draaien, maar veel meer signalerend en adviserend als het gaat om het slim omgaan met gebouwonderhoud”, legt Blokzijl uit. “Menzis wil bezig zijn met haar primaire proces. Niet met het operationeel onderhouden en in stand houden van de kantoren”, vult Harrie van Hoogmoed, contractmanager bij Equans, aan. “Die expertise en kennis ligt bij ons. Waarbij Menzis op tactisch niveau stuurt op afgesproken KPI’s en op strategisch niveau met ons in gesprek gaat over innovatie, continue verbetering en visie en samenwerking op langere termijn. Reden om het totale pakket als het gaat om gebouwonderhoud (asset management) bij ons als regiepartij neer te leggen. Veel meer lean en daarmee kostenbesparend.”

Blokzijl typeert de relatie als ‘een partnership’. “Een nauwe samenwerking met als doel de realisatie van optimaal comfort op de werkvloer. Niet louter uitvoeren, maar op basis van gelijkwaardigheid meedenken. Waarbij voorspelbaarheid als het gaat om kosten en (duurzame) prestaties voor Menzis de belangrijkste uitgangspunten zijn.”

Whatsapp Image 2022 10 13 At 14.25.08

Deze partnership draagt bij aan de strategische doelstellingen van Menzis op het gebied van duurzaamheid

Henk Hogenkamp
Specialist Techniek Facilitair bedrijf bij Menzis

 

Reductie energieverbruik

Voor Coöperatie Menzis is duurzaamheid al jarenlang een speerpunt, wat onlangs werd gewaardeerd met de verkiezing tot nummer 1 van meest duurzame bedrijven in de verzekeringsbranche, in de MT500. “In de samenwerking blijven we de komende jaren streven naar een verdere reductie van het energieverbruik, hiervoor hebben we een KPI afgesproken waarin we jaarlijks de norm samen bepalen en bewaken. Het kan immers altijd beter”, stelt Van Hoogmoed.

Beide organisaties sparren frequent over zaken als de inrichting van de meest optimale werkplek en bijvoorbeeld het hybride werken. Dit ook vanuit het initiatief Healthy Workplace, de Innovatiewerkplaats waarbinnen onder meer Menzis en Equans onderzoek doen naar de gezonde werkplek.

“Naast duurzaamheid staat bij Menzis leefkracht hoog in het vaandel. Een gezonde werkomgeving moet bijdragen aan vitaliteit en leefkracht van medewerkers. Daar steken we samen veel energie in”, besluit Van Hoogmoed.

Strategische partnership

“Deze partnership draagt bij aan de strategische doelstellingen van Menzis op het gebied van duurzaamheid. Menzis wil bijdragen aan het verduurzamen van de samenleving en streeft naar een duurzame Menzis-organisatie door in te zetten op duurzame zorginkoop, gezonde leefstijl, duurzaam beleggen, duurzaam werkgeverschap, duurzame bedrijfsvoering.

Vanuit de eigen bedrijfsvoering draagt Menzis bij aan klimaatdoelstellingen door het reduceren van CO2-emissies en afval en door het verantwoord omgaan met (inkoop van) materialen. Menzis wil, in lijn met het Parijs klimaatakkoord, toewerken naar een CO2 neutrale bedrijfsvoering”, zegt Henk Hogenkamp, Specialist Techniek Facilitair bedrijf bij Menzis.

Ook interessant

FourCare levert nieuw Radboudumc op

Equans maakt stappen in de digitalisering van maintenance samen met PlanRadar