Diagnostiek Voor U Buiten

Diagnostiek voor U kiest voor verduurzaming met Equans GEREGELD

01 juli 2022

Equans realiseert voor zorgorganisatie Diagnostiek voor U in Eindhoven in de komende vijf jaar een jaarlijkse besparing van 20 procent op het gebruik van gas en elektra. Goed voor een CO2-reductie van 15% ten opzichte van 2020 zónder dat het diagnostisch centrum een voorinvestering hoeft te doen. De kosten voor de verduurzaming worden namelijk betaald uit de gerealiseerde besparingen. Ook blijft er op jaarbasis een substantieel bedrag over voor de zorgorganisatie zelf. Besparingen worden door Equans vrijwel volledig gegarandeerd dankzij de Equans GEREGELD-aanpak.

Equans GEREGELD is de integrale aanpak voor verduurzaming waarmee Equans Diagnostiek voor U compleet ontzorgt. “Eerst hebben we een energie audit uitgevoerd op basis waarvan we verbeteringen hebben voorgesteld voor de technische installaties, het gebouw en het gebruik ervan”, legt Sjoerd Parren, Business Development Manager bij Equans, uit. “Vervolgens hebben we de verschillende scenario’s voorgelegd aan Diagnostiek voor U en op basis van hun wensen en behoeften een keuze gemaakt over de te nemen maatregelen.”

Belangrijkste wens hierbij was te verduurzamen zonder hiervoor een voorinvestering te doen. Tom van den Oord, teamleider Facilitair bij Diagnostiek voor U, licht toe: “Voor ons valt met deze aanpak een puzzel in elkaar. We hadden de wens om zowel ons energieverbruik in brede zin aan te pakken als ook meteen te verduurzamen. Er was geen synergie bij ons gebouwbeheerssysteem en tegelijkertijd bepalen we ons beleid rondom duurzaamheid. Een mooi moment dus om met Equans te kijken hoe we het energieverbruik beter inzichtelijk kunnen maken en de klimaatinstallatie optimaler kunnen gebruiken.”

Meer informatie over de Equans GEREGELD aanpak

Optimalisatie comfortinstallaties

De afgesproken verbeteringen spitsen zich vooral toe op de optimalisatie van de comfortinstallaties die zorgen voor verwarming en koeling. Deze optimalisaties worden nu binnen drie maanden door het regiobedrijf van Equans uitgevoerd. Waarna Equans vijf jaar lang als duurzaamheidspartner betrokken blijft.

In die vijf jaar is Equans verantwoordelijk voor de monitoring en het beheer van de installaties en uiteraard voor de rapportage richting Diagnostiek voor U. Het bestaande onderhoudscontract voor de technische installaties tussen beide partijen wordt in die periode voortgezet.

Diagnostiek Voor U Buiten

Nog wat verder kijken

“Het contract dat we in mei met Diagnostiek voor U hebben gesloten, laat zien dat je samen heel veel kunt bereiken wanneer je bereid bent een verbintenis aan te gaan voor de langere termijn”, geeft Parren aan. “Zo’n langere verbintenis biedt naast direct voordeel bovendien de mogelijkheid nog wat verder te kijken. Zo kijken we bijvoorbeeld al samen naar de optie van zonnepanelen op het pand in Eindhoven. Nu nog geen onderdeel van de door ons gegarandeerde besparingen. Maar zeker iets wat we verder kunnen uitwerken wanneer Diagnostiek voor U dat wenst.”

“Als duurzaamheidspartner zijn we er immers om juist dit soort kansen te zien en tegen de juiste voorwaarden te benutten. Iets wat Diagnostiek voor U ook van ons verwacht. Efficiënt omgaan met energie is vanuit het principe van zuinige zorg namelijk een belangrijke factor voor hen. Nu en in de toekomst.”

Meer weten?

Benieuwd hoe we jouw bedrijfsvoering op maat verduurzamen? Neem contact op. We staan klaar om je te helpen! 

Ruud Vleugels

Directeur Energy & Utility Partners

Neem contact op:

Ruud Vleugels

Directeur Energy & Utility Partners