Duurzame RWZI Stein 1110X550

Duurzame rioolwaterzuiverings-installatie in Stein in bedrijf genomen

11 juni 2021

De compleet nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) die technisch dienstverlener Equans in opdracht van Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) in Stein heeft gerealiseerd, is in bedrijf genomen. Dit na een intensieve samenwerking binnen een bouwteamopdracht met WBL en twee andere partners.

WBL heeft op meerdere zuiveringsinstallaties het innovatieve Verdygo®-concept toegepast. Een innovatieve ontwerp- en bouwtechniek waarbij met modules wordt gewerkt. Een concept dat WBL zelf heeft ontwikkeld.

Kosten en tijd bespaard
Door de installaties gelijktijdig te ontwikkelen en te bouwen, zijn kosten en tijd bespaard en hebben betrokken partijen kunnen profiteren van ervaringen en inzichten op beide locaties. Beide installaties gaan na het doorlopen van de opstartfase op energie-efficiënte wijze voldoen aan de aangescherpte lozingseisen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

Equans was naast haar rol als hoofdaannemer ook verantwoordelijk voor de centrale inkoop van de Verdygo-modules. WBL is trots op de kwaliteit van de Verdygo-installaties in die tegelijkertijd in Stein en Panheel ondanks de COVID-19 pandemie toch in korte tijd zijn gebouwd. De realisatie-overeenkomst voor de RWZI in Stein bijvoorbeeld werd pas in oktober 2020 getekend.

“Een ongekende prestatie voor de sector”, zegt dagelijks bestuurslid Arnold Jansen namens WBL. “In Stein en Panheel hebben we samen opnieuw een forse stap voorwaarts gezet op verdergaande duurzaamheid van onze infrastructuur.”

 

‘Klaar om uitgerold te worden’
Waterschapsbedrijf Limburg is in 2018 een meerjarige samenwerking aangegaan met een aantal partijen, raamcontractanten, onder wie Equans. Dit zorgt ervoor dat de kennis en ervaring die tijdens het ontwerp- en bouwproces gezamenlijk wordt opgedaan behouden blijft. Een groot voordeel bij de bouw van meerdere RWZI’s in Verdygo-stijl. “Met de huidige kennis en ervaring is het Verdygo-concept klaar om uitgerold te worden in heel Nederland’, aldus Jansen.

In 2030 wil Waterschapsbedrijf Limburg Verdygo op minimaal 75 procent van alle 17 Limburgse RWZI’s geïntroduceerd hebben, waarbij er tenminste twee volledig Verdygo zijn uitgevoerd.

Jouw waterproject starten?
rwzi stein