Www.Fotofocus.Nl 21

Gemeente Utrecht neemt slimme laadpleinen in gebruik

16 maart 2022

In de gemeente Utrecht zijn opnieuw negen slimme laadpleinen opgeleverd. Het betreft een samenwerking tussen de gemeente en Equans. Op elk plein kunnen tegelijkertijd zeven elektrische auto’s opladen. Er wordt gebruikgemaakt van slimme laadtechnieken om de (duurzame) energie optimaal te verdelen over de aangesloten auto’s. Alle laadpalen zijn bovendien klaar voor het gebruik van vehicle-to-grid (V2G).

De negen laadpleinen van Equans zijn onderdeel van in totaal twintig slimme laadpleinen die in Utrecht zijn gerealiseerd in het kader van NKL’s Proeftuin Slimme Laadpleinen. Met deze operatie is de stad in één keer 160 laadplekken rijker. Dat is hard nodig, want ondanks de coronapandemie en het daaruit voortvloeiende thuiswerken, is het aantal laadsessies in Utrecht vorig jaar met 65 procent toegenomen.

Algoritmes

Net zo belangrijk als het aantal toegevoegde laadplekken is dat binnen de Proeftuin Slimme Laadpleinen kennis en ervaring wordt opgedaan over onder meer smart charging en V2G. In Utrecht worden algoritmes gebruikt, die ervoor zorgen dat de beschikbare energie optimaal verdeeld wordt over de elektrische auto’s die zijn aangesloten. Op deze manier is het mogelijk gebruik te maken van slechts één netaansluiting. Ook houdt het algoritme in de toekomst rekening met andere factoren, zoals hoeveel duurzaam opgewekte stroom er beschikbaar is of hoe zwaar het elektriciteitsnet lokaal wordt belast.

V2G is de techniek waarmee overtollige duurzame energie kan worden opgeslagen in de accu van een auto. Die opgeslagen energie kan vervolgens worden teruggeleverd op die momenten waarop de vraag het grootst is. V2G wordt momenteel nog niet op grote schaal toegepast, maar de laadpalen in Utrecht zijn er klaar voor als dit wel het geval is. Wat betreft slim laden zal kennis- en innovatiecentrum ELaadNL de komende jaren verder onderzoek doen naar het gebruik van de laadpleinen op basis van de gebruikersdata.

 

Laadoplossingen Utrecht

Laadvakken reserveren

Tot slot hebben gemeente Utrecht en Equans ervoor gekozen om op elk van de negen nieuwe laadpleinen één DC snellader te installeren. Dat betekent dat gebruikers hun auto hiermee tot twee keer zo snel kunnen opladen als bij een reguliere laadpaal. Een ander gebruiksvriendelijk element op de nieuwe pleinen is dat bewust is gekozen om niet alle laadvakken te reserveren voor elektrische auto’s. Hierdoor kunnen vooralsnog ook auto’s met fossiele brandstoffen op de laadplekken worden geparkeerd. Op een later moment, als de vraag hoog genoeg is, kunnen de laadplekken alsnog enkel worden bestemd voor elektrische voertuigen.

Met de Proeftuin Slimme Laadpleinen realiseert NKL 46 laadpleinen in 19 gemeenten. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil met het subsidiëren van deze proeftuin bereiken dat de techniek steeds verder wordt ontwikkeld en aantrekkelijk wordt gemaakt voor gebruikers en marktpartijen. De deelnemende gemeenten leren van elkaar door opgedane kennis openbaar te maken via diverse platforms, zodat alle gemeenten in Nederland ervan kunnen profiteren.

Meer weten over onze laadoplossingen