Duurzame Zorg ENGIE Healthcare 1440 680

Ontzorging Amarant voor onderhoud en beheer werktuigbouwkundige installaties

31 januari 2022

Amarant, een van de grootste zorginstellingen in Brabant, heeft gekozen voor Equans als partner voor onderhoud en beheer. Equans is vanaf 1 januari 2022 verantwoordelijk voor het preventief, correctief en vervangingsonderhoud van de werktuigbouwkundige installaties op verschillende locaties in Midden- en Oost-Brabant. Met een toekomstgerichte aanpak helpen we Amarant met het professionaliseren van het onderhoud en beheer en het verduurzamen van de installaties.

Transparante samenwerking

Het doel van beide partijen is om een langdurige samenwerking met elkaar aan te gaan gebaseerd op transparantie. De continuïteit borgen we onder meer met onze regionale dekking, waardoor het mogelijk is om snel te kunnen schakelen passend bij de behoefte. Daarnaast werken wij ook nauw samen met de andere partijen die aangesloten zijn bij Amarant.
Aan de hand van het klantportaal krijgt Amarant bovendien direct inzicht in de meldingen, de status van onderhoudsactiviteiten en de bijbehorende rapportages en documenten.

Duurzaam onderhoud voor de komende jaren

Als onderdeel van het contract stellen we een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (D)MJOP op. Hierbij kijken we op installatieniveau naar o.a. de theoretische levensduur, de conditie en het aantal storingen. Daarbij wordt er ook gekeken naar wat kritisch is voor het bedrijfsproces. Op basis van deze analyse kan bepaald worden of vervanging de beste keuze is, wat onderbouwd wordt aan de hand van risico’s, kosten en prestaties. Tegelijkertijd tillen we het onderhoud en beheer naar een hoger niveau door bijvoorbeeld optimalisatie van werkprocessen. Ook houden we in onze aanpak ten allen tijden rekening met de zorgprocessen en de bewoners van de zorgorganisatie.

Ook aan de slag met Sustainable Asset Management?

Meerwaarde

Equans heeft naast het onderhoudsplan ook een adviesrapport gepresenteerd over verduurzaming, te beginnen bij CO2 reductie en energiebesparing. Binnen Amarant wordt op dit moment al het instrument Milieuthermometer Zorg gebruikt om milieuprestaties te verbeteren en aantoonbaar te maken. In de samenwerking wordt hierin meegedacht in een adviserende rol.

Het contract is gestart per 1 januari 2022 voor een periode van vijf jaar met mogelijkheid van 4 jaar verlenging. Het aanbestedingstraject met Amarant is uitgevoerd in samenwerking met R-ffect dat als adviesbureau jarenlange en ruime ervaring heeft met diverse inkooptrajecten in o.a. de zorgsector. Zij ondersteunen Amarant ook bij de implementatie en het contractmanagement.

Amarant Map