Provincie Noord-Holland geeft groen licht voor ‘Verkeersmanagement as a Service’

24 juni 2022

Voor de provincie Noord-Holland gaan Arcadis, Trigion en Equans de komende 10 jaar het verkeersmanagement als dienst leveren. De drie bedrijven richtten de onderneming ATEam voor het leveren van zogenaamde iDiensten. Hiermee kunnen overheidstaken door overheden beter en goedkoper worden afgenomen. Denk hierbij aan de bewaking en bediening van bruggen, tunnels en sluizen, parkeerbeheer, stadsbeheer en -toezicht en crowd management ‘As a Service’.

Proof Of Concept Poc Vmaas Groepsfoto 10 2048X1346

Efficiëntieslag

Met de iDienst ‘Verkeersmanagement as a Service’ (VMaaS) wil de provincie stoppen met het zelf uitvoeren van verkeersmanagement en afscheid nemen van de eigen verkeerscentrale in Hoofdorp, inclusief de tientallen applicaties en systemen die voor de uitvoering nodig zijn. Met VMaaS verwacht de provincie betere prestaties tegen lagere kosten te kunnen realiseren. Daarnaast kan het eigen schaarse deskundige personeel beter ingezet worden op de kerntaken ten aanzien van het maken en laten uitvoeren van beleid.

Monitoren en controleren

Het verkeersmanagement bestaat uit het monitoren van de provinciale wegen met camera’s en nauwkeurige voertuigdata van meer dan 2,5 miljoen dagelijkse Flitsmeistergebruikers. Waar knelpunten optreden, kan het ATEam op basis van data en algoritmes snel ingrijpen met de controle op verkeerslichten, weginformatieborden en via ‘in-car’ informatie. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door technologiepartners als Be-mobile, Enai en Griffid. Het verkeersmanagement wordt uitgevoerd vanuit de Monitoring- en Responscentrale van Trigion in Schiedam.

Samen werken aan bereikbaarheid

Aan de hand van een Proof of Concept heeft ATEam de afgelopen maanden aangetoond VMaaS goed te kunnen uitvoeren. In de periode van een jaar gaat het consortium de uitvoering stapsgewijs overnemen van de provincie. Vanaf 1 juni 2023 voert ATEam het verkeersmanagement zelfstandig uit, zal de provincie prestatiegericht regie voeren en worden de eigen centrale en systemen uitgefaseerd. Doordat ATEam en de provincie permanent inzicht in de prestaties van VMaaS heben, kan structureel worden gewerkt aan de verbetering van een duurzaam bereikbaar Noord-Holland.

Neem contact op

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met onze experts. 

Neem contact op: