Veiligere bruggen dankzij innovatieve oplossing

10 januari 2022

Met een innovatieve oplossing zet Equans samen met SmarterVision in op meer verkeersveiligheid en doorstroming op en rond de bruggen van Nederland. Met de ‘Slimme Brug Assistent’ worden beweegbare bruggen nauwlettend gemonitord. Tijdens de bediening worden met de slimme technologie onverwachte afwijkingen gesignaleerd en gemeld aan de brugbedienaar. Deze ondersteuning zorgt bovendien ook voor minder belasting bij brugbedienaars en draagt bij aan het voorkomen van potentiële ongevallen.

Nederland kent in het rijks- en gemeentelijk areaal honderden beweegbare bruggen die in enige vorm op afstand worden bediend. Cameratoezicht zorgt ervoor dat de brugbedienaar kan zien of de situatie veilig is voordat de brug wordt geopend. Toch vinden er geregeld incidenten plaats die naast persoonlijke letsel of schade ook zorgen voor onnodige congestie, zeker rond bruggen in drukke stedelijke gebieden, waar diverse verkeersmodaliteiten gebruikmaken van deze vitale infrastructuur.

Slimme signalering

De innovatie van de oplossing omvat het plaatsen van intelligente sensoren aan beide zijden van de brug, waarbij het volledige brugdek in beeld is. Daarbij wordt redundantie ingebouwd, zodat bij uitval van een van de sensoren een volledig zicht op het brugdek behouden blijft. Het systeem is voortdurend in werking: signalering vindt altijd plaats om zo de kunstmatige intelligentie waarop het algoritme gebaseerd is te trainen. Vanaf het moment dat de brugbedienaar het afsluiten van de bomen start, staat het systeem ‘op scherp’.

Als er vervolgens een fietser of voetganger op het brugdek wordt gedetecteerd, krijgt de brugbedienaar meteen een signaal, zowel optisch als akoestisch. De optische signalering kan plaatsvinden via een separaat display of in het bestaande besturingssysteem van de brug worden geïntegreerd.

Snel en flexibel inzetbaar

Op afstand bediende bruggen kunnen op een eenvoudige manier veiliger worden gemaakt. Slimme bewakingstechnologie zorgt ervoor dat de brugbedienaar meteen op de hoogte wordt gebracht van elke fietser of voetganger die zich na het sluiten van de bomen op het brugvlak bevindt. Intelligente sensoren borgen de detectie in alle weersomstandigheden, zowel dag als nacht. Aanpassingen aan bestaande brugsystemen zijn niet nodig en de implementatie kent een korte doorlooptijd. Het systeem is tevens flexibel om verschillende typen sensoren te kunnen toepassen.

Bewezen in de praktijk

De ‘Slimme Brug Assistent’ heeft zich bewezen in verschillende pilots en de technologie is inmiddels geïntroduceerd op diverse bruggen, waaronder de Boombrug in Dordrecht. De pilot werd vanuit het Smart City innovatiefonds ondersteund en is succesvol afgerond.

‘Equans biedt een prachtig innovatieve oplossing’ volgens Maarten Burggraaf, wethouder Economie, Financiën en Evenementen van de gemeente Dordrecht. ‘Ik vind het mooi om te zien hoe deze slimme technologie de brugbedienaars beter kan ondersteunen en onverwachte momenten op een brug kan signaleren.

Ruud Schenk, Algemeen Directeur Infra & Mobility: ‘Het is onze ambitie om samen met onze partners te werken aan een duurzaam bereikbaar Nederland. Met de combinatie van slimme technologie en onze kennis van deze objecten kunnen we dit realiseren en zorgen we bovenal voor meer veiligheid en minder ongevallen op en rondom beweegbare bruggen in het hele land.’