Holland Casino Ralf

Vernieuwde noodstroominstallatie voor Holland Casino Breda

27 januari 2022

In samenwerking met Electroproject verwezenlijkt Equans als technisch dienstverlener bij Holland Casino in Breda een nieuwe noodstroominstallatie. Deze oplossing kwam in een stroomversnelling door een kleine brand in de generator deze zomer. De nieuwe installatie zal in juni 2022 volledig operationeel zijn.

Vanuit onze rol als servicepartner voor Holland Casino worden vanuit de bestaande meerjarenonderhoudsbegroting ieder jaar alle installatietechnische onderdelen onder de loep genomen, waaronder ook de noodstroominstallatie. Na 20 jaar bleek een onderhoudsbeurt voor deze installatie niet meer voldoende en was het advies van Equans om over te stappen op een nieuwe installatie.

Tijdelijke oplossing

Net toen de gezamenlijke uitgangspunten en het budget voor de nieuwe installatie werden besproken, brak er in een nacht in juni een kleine brand uit in de generator van de noodstroominstallatie. De volgende ochtend was het team van Equans direct op locatie en werd er met spoed een tijdelijke installatie geregeld. Rob Leijs, projectleider vanuit Equans, blikt terug: “Holland Casino kon als gevolg van het brandje een dag niet open, omdat enkele bedrijfskritische onderdelen op deze noodstroominstallatie waren aangesloten. We zijn direct in actie gekomen om langere sluiting te voorkomen.” Er is een tijdelijke mobiele installatie geplaatst. Vanwege de hoge kosten van deze tijdelijke installatie is de uitgebrande generator gereviseerd, zodat de bestaande installatie eind 2021 toch weer in bedrijf gesteld kon worden. Deze stap is een overbrugging naar de volgende fase: de nieuwe installatie.

Oplossing garandeert continuïteit en besparing op kosten

Door het incident met de noodstroominstallatie is de vervanging van de gehele installatie door Holland Casino vroegtijdig in opdracht gegeven. Zij maken een overstap van een dynamische UPS naar een statische UPS met een aparte noodstroomvoorziening (NSA). Deze overstap staat gepland voor het tweede kwartaal van 2022. Voor de overbrugging naar de nieuwe installatie wordt momenteel de bestaande installatie aangepast en worden ontwerptechnische voorbereidingen getroffen.

  • De noodstroominstallatie wordt efficiënter en goedkoper door versimpeling van het aantal componenten.
  • Bij storing aan de nieuwe NSA is alleen een tijdelijke NSA nodig. In de huidige situatie dient een gehele dynamische oplossing te worden ingezet, wat resulteert in hoge calamiteitskosten.
  • Onderhoud moet frequenter plaatsvinden, maar dit is goedkoper dan de benodigde onderhoudskosten voor een dynamische installatie.
  • De nieuwe installatie is een langetermijn-oplossing en bespaart niet alleen kosten, maar zorgt ook voor continuïteit.
Holland Casino Bekabeling
Holland Casino Rob

Nauwe afstemming noodzakelijk

In een dergelijk groot project ervaart Rob Leijs hoe belangrijk het is om continu de stappen, risico’s en planning goed met elkaar af te stemmen. “We werken in een operationeel casino waarbij er alles aan is gelegen om de operatie door te kunnen laten draaien. We zijn dus als het ware continu bij de klant te gast. De druk om te leveren is hoog, maar deze uitdaging gaan we met elkaar graag aan.”