Mind Your Office

  • Werkplek van de toekomst
  • Onze aanpak
  • Optimale transparantie, meetbaarheid en compliance
Daria Shevtsova K Rybedevdw Unsplash

Transformeer je kantoor naar de werkplek van de toekomst door techniek te combineren met een mensgerichte aanpak

Je wilt energie besparen mét behoud van tevreden huurders en gebruikers? Wij werken aan de transitie naar een gebouw van de toekomst. Met ‘Mind Your Office’ bieden wij een modulaire dienst: deze oplossing transformeert jouw commercieel vastgoed tot een nieuwe werkelijkheid waarin de wensen van de gebruikers centraal staan. Samen doorlopen we een aantal stappen: onderzoek, ontwerp, uitvoer en monitoring.

Toegevoegde waarde van Equans als managing partner

Equans vervult als managing partner een proactieve adviesrol. Wij helpen je jouw dienstverlening zo te organiseren dat je winst behaalt in efficiency, productiviteit én comfort. Zo leveren wij een bijdrage aan het behalen van jouw strategische doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, huisvesting en medewerkersproductiviteit en -tevredenheid.

Daarbij ontzorgen we jou volledig, zodat jij de ruimte hebt om je te focussen op jouw core business. Op die manier maken wij de stap van commodity naar toegevoegde waarde.

Photo 1520333789090 1Afc82db536a

Onze aanpak

Wij geloven in gezonde, toekomstbestendige werkplekken. Werkplekken die passen bij de doelstellingen van jouw bedrijf en bij de individuele behoeften van jouw medewerkers. Om zo’n werkplek te creëren is inzicht nodig. Inzicht in optimaal ruimtegebruik, technische mogelijkheden en in well-being van medewerkers. We houden er rekening mee dat behoeften veranderen; daarom monitoren en verbeteren we continu.

 

Mind Your Office transformeert een gebouw in meerdere stappen en op meerdere vlakken en dat doen we aan de hand van een stappenplan.

1. Onderzoek: Wensen van medewerkers in kaart brengen

Om te begrijpen hoe jouw gebouw een gezonde, toekomstbestendige werkplek wordt, vinden we het belangrijk de behoeften van medewerkers goed in kaart te brengen. Dit maakt dat zij optimaal kunnen presteren. Wij hebben hier een tool voor ontwikkeld die persoonlijke behoeften in kaart brengen. Deze behoeften neem we mee in het uiteindelijke (technisch) ontwerp en de inrichting van je kantoor.

 

Mogelijkheid tot WELL-certificering

Naast de persoonlijke behoeften van medewerkers, zijn er een aantal aspecten van grote invloed op well-being waaronder de kwaliteit van lucht, goede akoestiek, optimale lichtbalans en gezond gedrag. De mate van well-being is een belangrijke factor in productiviteit en ziekteverzuim. Daarom nemen wij deze aspecten altijd mee in onze aanpak.

2. Ontwerp: Hoeveel kantoorruimte heb je nodig?

Veranderende behoeften vragen om een andere inrichting van ruimten. Waar de ene groep medewerkers meer behoefte heeft aan concentratie, werkt de andere groep veel samen. Om geen onnodige vierkante meters te huren en jouw medewerkers zo optimaal te laten werken, komen we samen tot een optimale lay-out voor jouw pand, met de juiste ruimtes en het juiste aantal vierkante meters. We maken daarom onderscheid tussen routinematige ruimten, communicatieruimten en concentratieruimten.

3. Uitvoer en monitoring: Meet en verbeter het gebruik van je kantoorruimte

Door te meten geeft Mind Your Office inzicht in wat er gebeurt in jouw pand. Dit inzicht gebruiken we om een optimale en gezonde werkomgeving te creëren voor ieder individu. De ervaringen van medewerkers worden rechtstreeks gekoppeld en gemonitord.

 

Meten is weten

Wij meten verschillende waarden en stellen de medewerker centraal. Zo meten wij:

  • Binnen- en buitenverlichting
  • CO2, VOC en fijnstofwaarde
  • Relatieve luchtvochtigheid
  • Temperatuur
  • Bezetting en benutting
  • Weten wat je medewerker ervan vindt

Meer weten?

Benieuwd welke inzichten in jouw gebouw we je kunnen bieden en op welke wijze je je kantoor optimaal benut? Neem contact met ons op over de mogelijkheden.

Neem contact op: