Biodiversiteit

  • Werken aan biodiversiteitsherstel
Medewerker Loopt Over Zonnepark

Onder biodiversiteit verstaan wij de verscheidenheid aan soorten planten en dieren in een ecosysteem. Biodiversiteit is essentieel voor het functioneren van onze ecosystemen, waar wij van afhankelijk zijn voor ons voedsel, onze grondstoffen en een gezonde leefomgeving. Hoe meer diversiteit binnen een ecosysteem, des te beter. Maar de biodiversiteit in Nederland gaat al jaren steeds verder achteruit, wat op de lange termijn flinke gevolgen kan hebben. Door onze werkzaamheden hebben wij invloed op de biodiversiteit. Daar willen wij een positieve invloed van maken met biodiversiteitsherstel als doel.

Onze ambitie:

Wij dragen bij aan het biodiversiteitsherstel in Nederland.

Wij stellen ons ten doel om bij te dragen aan biodiversiteitsherstel. Dit doen wij door directe negatieve invloeden naar de natuurlijke omgeving zo veel mogelijk te voorkomen, waar mogelijk de natuurwaarde te verhogen door biodiversiteit verhogende maatregelen en afspraken te maken met onze leveranciers over de impact op de biodiversiteit van ingekochte producten en diensten. Om dit te bereiken moeten wij in staat zijn voor al onze werkzaamheden in te schatten wat de kansen en risico’s zijn op het gebied van biodiversiteit.

Doelen 2022

In het programma biodiversiteit werken we aan de ontwikkeling van kennis en bewustwording. Onze doelen in 2022 zijn om een werkprotocol biodiversiteit in het standaard werkpakket te implementeren en kansen voor de biodiversiteit op onze eigen locaties te verkennen door middel van ecoscans. Hierdoor weten we in en tijdens al onze werkzaamheden ten minste risico's voor het natuurleven in te schatten, schade voorkomen en natuurwaarde te creëren.

Om het programma Biodiversiteit te versterken, zijn we aangesloten bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Dit is een samenwerking van bedrijven die de noodzaak inzien van biodiversiteitsherstel in Nederland. Samen werken we aan inzicht, best practices en tools om biodiversiteit op de kaart te zetten en te versterken.

Meer weten?

Ontdek meer over ons MVO-beleid. Neem vrijblijvend contact op met een van onze MVO consultants.

Maurits van Riemsdijk

Sustainability manager

Neem contact op:

Maurits van Riemsdijk

Sustainability manager