Integrated Facility Management

  • Volledige ontzorging op secundaire processen
  • Strategische benadering van jouw Facility Management
  • Optimale transparantie, meetbaarheid en compliance
  • Zekerheid door prestatiecontracten
IFM Header 1440X680

Duurzaam en slim verbeteren met Integrated Facility Management

De ontwikkelingen richting 'smart buildings', 'green offices' en 'healthy offices' vragen om een integrale aanpak van soft services als het gaat om jouw bedrijfsvoering en energie, en hard services voor jouw installaties. De keuze voor Integrated Facility Management betekent voor jouw organisatie één aanspreekpunt als sparringpartner op strategisch niveau.

Vanuit dit strategisch perspectief organiseren wij jouw services op het gebied van onder meer energie, water, afval, beveiliging, catering, schoonmaak, technisch beheer en onderhoud integraal. Van ontwerp en advies tot management en van realisatie tot en met continue optimalisatie.

Toegevoegde waarde van EQUANS als managing partner

EQUANS Integrated Facility Management vervult als managing partner een proactieve adviesrol. Wij helpen je jouw dienstverlening zo te organiseren dat je winst behaalt in efficiency, productiviteit én comfort. Zo leveren wij een bijdrage aan het behalen van jouw strategische doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, huisvesting en medewerkersproductiviteit en -tevredenheid.

Daarbij ontzorgen we jou volledig, zodat jij de ruimte hebt om je te focussen op jouw core business. Op die manier maken wij de stap van commodity naar toegevoegde waarde.

Vierkant Op Foto Gebouw

Waar richt IFM zich op?

Wij richten ons op het inrichten en doorontwikkelen van de regieorganisatie op duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze. Ook houden wij ons bezig met het organiseren van integrale contractvormen. Wij zorgen niet alleen voor een verbetering van budgetmanagement en klantmanagement, maar ook voor het intelligenter maken van de business. 

Prestatiecontracten

We bekijken jouw totale facilitaire organisatie vanuit de Total Cost of Ownership, met een focus op jouw bedrijfsspecifieke korte- en langetermijndoelstellingen. Onze jarenlange ervaring in Integrated Facility Management stelt ons in staat jou optimaal te ondersteunen om die doelstellingen te behalen.

Daarin nemen wij onze verantwoordelijkheid, die wij vastleggen in contractvormen die EQUANS IFM heeft ontwikkeld. Hierin leggen we duidelijk vast welke prestaties geleverd moeten worden en welke doelstellingen behaald dienen te worden. Deze contractvormen ondersteunen wij met onze slimme tools, zoals EQUANS Direct (Facility Management Informatie Systeem). Deze tools stellen alle stakeholders eenvoudig in staat om de performance objectief vast te stellen en ons hierop te beoordelen. Jouw doelstellingen worden op deze manier onze gezamenlijke doelstellingen. Met (financiële) langetermijnzekerheid, professionaliteit en compliance voor jou tot gevolg.

Het coronavirus houdt ons dagelijks in de greep. Na de lockdown zullen we geleidelijk naar onze werkomgeving terugkeren. Een veilige werkomgeving staat daarbij bovenaan. Met de Corona Navigator biedt EQUANS Integrated Facility Management jou inzicht in de maatregelen voor de anderhalve meter-samenleving.

Onvoldoende ventilatie kan een factor zijn in de verspreiding van het coronavirus. Als expert in luchtbehandeling ondersteunt EQUANS graag haar klanten de binnenruimten van haar gebouwen te onderzoeken en waar nodig veiliger en gezonder te maken. 

Meer weten?

Leg contact met een specialist!