Collectieve warmtesystemen

  • Werken aan toekomstbestendige warmtesystemen
Aanleg Warmtenet Zaanstad 350X170

Net nieuw en al wereldberoemd

Bekijk onze nieuwe reclamecampagne

Bekijk het hier!

Hoe halen we de klimaatdoelen van 2050?

Op welke manier gaan we aan alle sterk uiteenlopende energiebehoeften in Nederland voldoen? Hoe benutten we beschikbare klimaatneutrale energiebronnen effectief? Hoe ziet het warmtesysteem van de toekomst eruit? De markt voor collectieve warmtesystemen kent groeikansen van enorme proporties!

Duurzame, toekomstbestendige warmtesystemen zijn in praktijk:

  • Gasloos
  • Modulair
  • Complex
  • Innovatief

Onze visie

In de visie van Equans wordt duurzame warmte opgewekt op één of meerdere locaties, die via een transportnet naar de afnemers gebracht wordt. Hiervoor zijn meerdere bronnen mogelijk, denk aan restwarmte (bijvoorbeeld van afvalverwerkingsinstallaties of datacenters), geothermie en aquathermie.

Daarnaast verschilt de temperatuurbehoefte: oudere gebouwen hebben verwarmd water tot 90 graden nodig, goed geïsoleerde nieuwbouw kan met lagere temperaturen volstaan. De markt van warmtesystemen is volop in beweging en Equans blijft graag voorop lopen.

Equans bouwt aan de toekomst

Modulaire warmtesystemen

De juiste bouwstenen

Equans onderscheidt zich door te focussen op de ontwikkeling van modulair opgebouwde warmtesystemen. Elk gebouw of elke omgeving krijgt de best passende combinatie van bouwstenen: zoals bronnen die voor de omgeving voor de hand liggen en temperaturen die passen bij het type gebouw.

Hybride warmtesystemen

Slim gekoppeld

Op dit moment realiseert Equans al een hybride systeem, waarin meerdere bronnen slim gekoppeld worden aan verschillende clusters van gebouwen, bijvoorbeeld voor een combinatie van bestaande gebouwen en nieuwbouw. Dat vraagt om een slimme aansturing, verregaande digitalisering en techniek.

Multi-commodity energiesysteem

Een optimaal systeem

In de verdere toekomst zien we een systeemintegratie waarin verschillende energiedragers samen werken in een optimaal energiesysteem. Een collectief warmtesysteem op basis van (warm) water als energiedrager werkt dan samen met bijvoorbeeld elektriciteit en waterstof. Er is geen ‘one size fits all’, maar lokaal maatwerk.

Microsoftteams Image (1)

Eerste open warmtenet van Nederland

In Zaandam is het eerste open warmtenet van Nederland operationeel. Equans heeft daar 2200 woningen aangesloten op dit warmtenet. Equans heeft meerdere van deze open warmtenetten in ontwikkeling en ziet een belangrijke toekomst weggelegd voor collectieve systemen met een betaalbare warmtevoorziening, afkomstig uit duurzame bronnen. 

Meer weten?

Neem dan contact op met onze specialist.