Wordt uw gebouw al goed geventileerd?

  • Totaaloplossing voor ventilatie
  • Beter binnenklimaat, verhoging productiviteit en daling ziekteverzuim
  • Energiebesparing mogelijk door smart sensoring
Ventilatie Plafond

Net nieuw en al wereldberoemd

Bekijk onze nieuwe reclamecampagne

Bekijk het hier!

Equans zorgt voor een optimaal binnenklimaat

Door slechte ventilatie in scholen, kantoren en zieken- en verzorgingshuizen kunnen Corona en andere virussen zich makkelijk verspreiden. Bovendien zorgt het voor een slechter binnenklimaat voor uw medewerkers en bezoekers. Daarom is het belangrijk dat uw gebouw goed geventileerd wordt. Equans heeft hiervoor een maatwerkoplossing.

Download de whitepaper
Ventilatie Kantoor A

Oplossing op maat

Equans zorgt ervoor dat uw gebouw optimaal geventileerd wordt. Daarvoor bieden we onze totaaloplossing voor ventilatie in gebouwen:

  • Analyse van uw huidige ventilatiewaardes en de staat van de luchtbehandelingsinstallaties.

  • Advies en uitvoer van de ventilatiesystemen, dit kan een aanpassing aan de bestaande installaties zijn of ontwerp en uitvoer van nieuwbouw luchtbehandelingsinstallaties.

Bovendien kan Equans daarna ook het onderhoud en beheer van de installaties voor u monitoren en uitvoeren.

Voordelen van onze oplossing

Deze totaaloplossing voor ventilatie in gebouwen van Equans zorgt voor:

  • Verkleining kans op verspreiding Corona en andere virussen

  • Verbetering binnenklimaat, verhoging productiviteit en daling ziekteverzuim

  • Energiebesparing mogelijk door smart sensoring

  • Verbetering kwaliteit van technische assets

Klantcases

Wij hebben bij verschillende klanten ventilatiesystemen geïnstalleerd. Bijvoorbeeld voor:

Cover Ventilatie In Gebouwen

Meer weten over goede ventilatie in gebouwen?

Download onze gratis whitepaper

Meer weten of vrijblijvend advies?

U kunt contact opnemen met uw contactpersoon bij Equans of met Ron Apeldoorn.

Ron Apeldoorn

Solution Engineer ventilatie