Tankinspecties volgens PGS 31 en BRL SIKB 7800?

 • Voldoen aan de eisen en veilig blijven werken
 • Ervaren en gecertificeerde inspecteurs
 • Ontzorging en tijdsbesparing door totaaloplossing
Shutterstock 1322873285 72 Dpi

Equans zorgt ervoor dat je tankinstallaties compliant zijn

De BRL K903 is over gegaan in de geactualiseerde BRL SIKB 7800. Bovendien blijven de verwijzingen in de omgevingsvergunningen naar de richtlijnen in de PGS 31 leidend. De PGS 31 verwijst voor herclassificatie naar de BRL SIKB 7800. Dat betekent dat je chemische tanks hier aan moeten voldoen. Bovendien gaat op 1 januari 2024 de Omgevingswet in. Hierdoor word je zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de eisen. Equans heeft een totaaloplossing die ervoor zorgt dat je tanks compliant zijn en je veilig blijft werken.

Download whitepaper PGS 31 en BRL SIKB 7800

Totaaloplossing inspecties van tanks

Equans zorgt ervoor dat je zorgeloos voldoet aan de eisen van de BRL SIKB 7800 en PGS 31. Daarvoor bieden we onze totaaloplossing voor tankinstallaties:

 • Inspectie en advies
 • Modificaties als dat nodig is
 • Herinspectie
 • Keuring en certificering

Ook monitoren wij de structurele vervolginspecties en hercertificeringen en voeren deze uit. Wij doen ook het ontwerp en nieuwbouw van tankinstallaties.

Controle door Omgevingsdienst

Op 1 januari 2024 gaat waarschijnlijk de nieuwe Omgevingswet in. Daardoor word je volledig zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de eisen. De Omgevingsdienst controleert de naleving van de omgevingsvergunning conform de PGS 31 en BRL SIKB 7800.

Shutterstock 1495481033

Officieel gecertificeerd

Alleen bedrijven met BRL-gecertificeerde monteurs mogen aan tankinstallaties werken. De Kiwa heeft Equans gecertificeerd voor de inspectie, modificatie, nieuwbouw, installatie, keuring en certificering voor de PGS 31 en BRL SIKB 7800. Equans kan, in samenwerking met gecertficeerde partners, ook inspecties, modificaties, keuringen en certificeringen verzorgen voor de eisen die worden gesteld in de:

 • PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (kleinverpakking)
 • PGS 28: Vloeibare brandstoffen in ondergrondse installaties en aflevertoestellen
 • PGS 29: Brandbare-vloeistoffenopslag > 150 m³
 • PGS 30: Vloeibare brandstoffen in bovengrondse tank- en afleverinstallaties

Wij voeren onze oplossing voor verschillende klanten in verschillende branches uit. Onder andere Avebe heeft onze oplossing al toegepast.

Lees de klantcase over Royal Avebe
11346 Equans Whitepaper BRL SIKB Cover A4 Staand V1

Download onze gratis whitepaper

Meer weten over de eisen die de PGS 31 en BRL SIKB 7800 stellen aan bedrijven met tanks?

Veelgestelde vragen PGS 31 en BRL SIKB 7800

Wat houdt de PGS 31 in? PGS 31 bevat de maatregelen die nodig zijn om de risico’s van de opslag van gevaarlijke vloeistoffen te beheersen. Daarbij gaat het niet om verpakte chemicaliën en brandstoffen, maar om bulkopslag in tanks.

Wat is de link tussen PGS 31 en BRL SIKB 7800? De BRL SIKB 7800 is een beoordelingsrichtlijn voor de technische staat en onderhoud van de installaties voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen. De PGS 31 gaat hieraan vooraf en beschrijft hoe die installatie moet worden gebouwd en aan welke eisen die moet voldoen als het gaat om het correcte gebruik van de installatie.

Op welk deel van de installatie heeft de PGS 31 en BRL SIKB betrekking? Bij een inspectie volgens de PGS 31 en BRL SIKB 7800 wordt de hele tankinstallatie gekeurd, van vulpunt tot doseerpunt. Het gaat dus niet alleen om de opslagtanks.  

In welke staat moet de tank zijn voor de inspectie? De tankinstallatie moet uitgezet worden, gelocked en gereinigd onder certificaat BRL-K905.

Wat wordt er allemaal getest bij een inspectie volgens de PGS 31 en BRL SIKB 7800? Bij de inspectie wordt het leidingwerk, de tank zelf en de appendages getest.  

Shutterstock 1495481033 (1)

Vrijblijvend advies?

Neem contact op met uw contactpersoon bij Equans of met Frank Sardha. 

Frank Sardha

Manager Technical Inspections & Solutions

Neem contact op:

Frank Sardha

Manager Technical Inspections & Solutions