Smart Grid Flevoland: dé oplossing voor duurzame energie in de regio

  • Veiligheid
  • Duurzaamheid
  • Digitalisering
Zonnepark Flevokust Lelystad

Equans brengt vraag en aanbod samen

De energiemarkt verandert in sneltreinvaart. Er is een disbalans tussen vraag en aanbod van groene energie: bij veel zon en wind wordt er in Nederland méér energie geproduceerd dan dat er vraag naar is. Dat levert problemen op met het net. Zwaardere netwerken bieden een oplossing, maar zijn erg duur en kosten veel tijd om te worden gebouwd. Smart Grid Flevoland biedt dé oplossing voor duurzame energie in Flevoland.

 

  • 90.000 zonnepanelen
  • 4 windparken
  • 1x 12 MW Rhino-batterij

Wat is een Smart Grid?

Smart Grid Flevoland is een modern elektriciteitsnetwerk dat de vraag en aanbod van energie in evenwicht brengt. We brengen centrale en decentrale producenten in Flevoland bij elkaar en faciliteren duurzame opwekinstallaties, energieopslag en energietoepassingen. Daarnaast zorgen we voor de benodigde flexibilisering van de energievoorziening van de aangesloten partijen.

Dat ziet er zo uit:

  • We combineren meerdere zonne- en windparken
  • We verkennen de mogelijkheden van waterstof
  • We maken kortdurende en langdurige energieopslag mogelijk
Medewerker Loopt Over Zonnepark

Meer weten?

Heb je vragen of wil je de mogelijkheden verkennen die Smart Grid Flevoland je bieden? We komen graag met je in contact! Lisa de Lange - van Beveren is bereikbaar voor vragen over Smart Grid Flevoland.

Neem contact op: