Implementatie NEN 7510: welke uitdagingen kom je tegen en hoe pak je ze aan?

22 november 2023

Informatiebeveiliging in de zorgsector is cruciaal om de privacy en veiligheid van patiënten te waarborgen, de kwaliteit van zorg te handhaven en te voldoen aan wettelijke vereisten. De implementatie van NEN 7510 is een mooie stap richting een weerbare zorgorganisatie. Ontdek 6 uitdagingen en praktische tips om de implementatie van NEN 7510 te vergemakkelijken.

Inhoud

  1. Uitdagingen en oplossingen bij implementatie NEN 7510
  2. Grip houden op de situatie
  3. NEN 7510: hoe, wat & waarom

1. Complexiteit van de gezondheidszorg

Uitdaging

Cyberweerbaarheid is voor iedere organisatie van belang, maar in de zorgwereld kan een datalek (nog) grotere schade aanrichten. Het hoogste aantal meldingen van datalekken was in 2022 in de zorgsector. De IT-omgeving van zorgorganisaties is vaak complex en omvat een breed scala aan processen, systemen en stakeholders. Die complexiteit zorgt ervoor dat het een uitdaging wordt om een uniforme aanpak te ontwikkelen die alle relevante aspecten van de organisatie bereikt. De complexiteit van gezondheidszorgsystemen verhoogt bovendien de kans op kwetsbaarheden.

Oplossing

Breng de processen, IT-omgeving én stakeholders van je organisatie in kaart. Onderzoek samen met je collega’s waar de complexiteit van jouw organisatie tot (informatiebeveiligings)problemen kan leiden. Pas het proces of systeem aan!

2. Gebrek aan tijd, kennis en financiële middelen

Uitdaging

Een veelgehoord argument om het implementatietraject van de NEN 7510 certificatie vooruit te schuiven, blijft het gebrek aan tijd of kennis (en soms financiële middelen) binnen een zorgorganisatie. Onvoldoende tijd kan leiden tot een haastig implementatietraject, waardoor niet alle - voor de betreffende zorgorganisatie geldende beveiligingsrisico's - adequaat in kaart worden gebracht.

Met als gevolg dat de weerbaarheid van de zorgorganisatie achter blijft. Een tekort aan kennis binnen de organisatie belemmert een effectieve toepassing van de norm. Financiële beperkingen maken benodigde technologie en training onbereikbaar. Dit alles vergroot het risico op datalekken en schaadt de reputatie van de organisatie, wat kostbaar kan zijn op lange termijn.

Oplossing

Het lijkt misschien een open deur, maar maak tijd, mensen en financiële middelen vrij om te investeren in het implementatietraject. Op de lange termijn levert dit veel op! Wanneer de organisatie niet de tijd en mensen heeft om dit te regelen, schakel dan een bedrijf in die de NEN7510 implementatie in opdracht kan uitvoeren.

3. Gebrek aan betrokkenheid en begrip binnen de (zorg)organisatie

Uitdaging

Het verkrijgen van betrokkenheid en samenwerking van alle belanghebbenden binnen de organisatie kan een uitdaging zijn. Dat gaat verder dan het IT-personeel, maar ook medisch personeel, bestuurders en andere functionarissen. De betrokkenheid binnen een zorgorganisatie bij de implementatie van de NEN 7510 certificering is van cruciaal belang.

Oplossing

Betrokkenheid zorgt voor acceptatie, begrip en naleving van de norm, waardoor effectieve implementatie mogelijk is. Het kan nodig zijn om externe expertise in te schakelen of interne medewerkers op te leiden om de betrokkenheid en het begrip te vergroten.

Medewerkers die betrokken zijn, voelen zich verantwoordelijk voor het succes van het implementatieproces, wat de kans op duurzame integratie in de organisatie vergroot. Betrokkenheid stimuleert tevens een cultuur van compliance en continu verbeteren, essentieel voor de kwaliteit en veiligheid van zorgdiensten.

4. Onvoldoende ondersteuning van het management

Uitdaging

Een brede betrokkenheid binnen de organisatie is van belang, maar de ondersteuning van het management, directieteam en de raad van bestuur in de zorgwereld een implementatieproces in stroomversnelling. Het management is vaak de drijvende kracht achter verandering. Hun betrokkenheid legitimeert het implementatieproces, moedigt collega’s aan om deel te nemen en verankert NEN 7510 in de organisatiecultuur.

Oplossing

Managementcommitment is een krachtig signaal dat medewerkers motiveert, weerstand vermindert en een gestroomlijnde uitvoering mogelijk maakt, wat cruciaal is voor het behalen van de voordelen die de norm beoogt te bieden.

5. Technologische uitdagingen

Uitdaging

Implementatie van technische controles en beveiligingsmaatregelen kan technologische uitdagingen met zich meebrengen. Het upgraden van bestaande systemen, het implementeren van versleuteling en het zorgen voor een veilige gegevensuitwisseling kunnen complexe taken zijn.

Oplossing

Zorg voor de juiste voorbereiding! Het opzetten van een framework is key.  Het uitrollen van een plan van aanpak – zodat de juiste afdelingen en partijen klaarzitten om in actie te komen – helpt enorm. Zo kom je niet voor (onverwachte) technologische uitdagingen te staan!

6. Bewustwording, continue monitoring en evaluatie

Uitdaging

Na implementatie is het ‘klusje’ nog niet geklaard. Het handhaven van naleving van de norm vereist bewustwording en continue monitoring en evaluatie.

Oplossing

Dat betekent dat jouw organisatie tijd vrij moet maken om beleid en procedures regelmatig bij te werken, risico-evaluaties uit te voeren en het trainen van personeel met betrekking tot cyberdreigingen op de agenda moet zetten. Zo blijven jij en jouw collega’s op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging in de zorg.

Grip houden op de situatie

Heb je als zorgorganisatie deze uitdagingen al in kaart gebracht? Dat is een uitstekende voorbereiding op het daadwerkelijke implementatietraject. Indien je nog niet zover bent, kun je deze uitdagingen vanaf nu proactief aanpakken en een gestructureerd plan opstellen om de implementatie van de NEN 7510-norm succesvol te laten verlopen.

Het betrekken van alle relevante belanghebbenden, het investeren in opleiding en bewustwording, de juiste voorbereidingen treffen om risico’s tijdens de implementatie te voorkomen en het regelmatig evalueren en aanpassen van beveiligingsmaatregelen zijn sleutelfactoren voor succes. En dan nu: aan de slag!

NEN 7510: hoe, wat & waarom

Zowel in de politiek als in het bedrijfsleven is cybersecurity een ‘hot topic’ en de eisen rondom dit thema worden steeds strenger. Hoe pak je dat aan in de zorgsector? ISO 27001 is de internationale norm op het gebied van informatiebeveiliging. De NEN 7510 is de nationale norm ontwikkeld voor kwalitatieve informatiebeveiliging binnen de gezondheidszorg. Deze norm verstrekt richtlijnen en principes voor het vaststellen, implementeren en handhaven van informatiebeveiliging in de zorg.

Want voor zorgorganisaties is het noodzakelijk om op ieder moment over betrouwbare informatie te beschikken, maar ook dat die informatie niet gedeeld wordt met ongeautoriseerde partijen. Het delen en uitwisselen van (medische of patiënt-)informatie en de beveiliging van die gegevens vragen om gestandaardiseerde processen die kwaliteitscriteria borgen en te controleren zijn.

 

Meer weten?

Wil je een veilige en betrouwbare IT-omgeving? Neem contact op voor meer informatie. We staan klaar om je te helpen! 

Arie van Boxsel

Security specialist

Neem contact op:

Arie van Boxsel

Security specialist