Optimaliseer het energieverbruik in jouw fabriek

08 februari 2024

In een tijd waarin duurzaamheid een centrale rol speelt, is het verminderen van energieverbruik op jouw productielocatie in de voedingsmiddelenindustrie van cruciaal belang. Het terugdringen van energieverbruik op jouw productielocatie is een grote uitdaging. Industry 4.0 en energieverbruik zijn nauw met elkaar verbonden door de integratie van slimme systemen, IoT, big data en automatisering van productieprocessen. Industry 4.0 bevordert duurzaamheid en kostenbesparing, waardoor productielocaties werken aan een energiezuinigere toekomst.

5 tips voor het optimaliseren van energieverbruik

Het terugdringen energieverbruik op voedselproductielocaties vereist een geïntegreerde aanpak die zich richt op zowel technologische verbeteringen als gedragsveranderingen. Data uit jouw bedrijf kan leidend zijn om de eerste stappen te zetten. Enkele praktische tips om het energieverbruik te optimaliseren:

1. Laat inzicht uit data leidend zijn in jouw aanpak

Bij het ontwerpen van een plan om het energieverbuik op jouw locatie te optimaliseren, is een goede voorbereiding het halve werk. Door real-time monitoring en gegevensanalyse breng je het energieverbruik nauwkeurig in kaart, identificeer je knelpunten en optimaliseer je processen. Een dashboard met registratie per artikel – dus per recept - zorgt ervoor dat je zwakke punten en inefficiënties worden geïdentificeerd per receptuur. Inzicht in welke processen of apparatuur aanzienlijke hoeveelheden energie verbruiken vormen de basis voor gerichte verbeteringen. Energie-meetsystemen, die onafhankelijk van receptuur meten, geven geen werkelijk inzicht in het verbruik van energie. Dit komt omdat het ene recept gewoonweg meer energie verbruikt dan het andere.

2. Optimaliseer productieplanning

Een efficiënte productieplanning kan helpen om het energieverbruik te verminderen. Door productieprocessen te consolideren en apparatuur alleen te activeren wanneer dat nodig is, kan de piekbelasting worden verminderd. Het ligt misschien voor de hand, maar als je machines niet gebruikt, dan levert het écht iets op als je ze uitschakelt.

3. Analyseer recepturen op energiezuinige grondstoffen

Als je weet wat het energieverbruik per product is, weet je ook bij welke recepturen meer of minder energie wordt verbruikt. Door het verzamelen van data, ontdek je sneller afwijkingen in energieverbruik. Vaak heeft dat te maken met de eigenschappen van de grondstoffen die gebruikt worden voor de receptuur. Een specifiek proces waarbij je een bepaalde grondstof gebruikt met een vettigheid of viscositeit die anders is, dan kan dat van invloed zijn op het energieverbruik van je machine omdat de grondstof stroever of stoperiger is. Het is dan mogelijk om energiebesparende keuzes te maken: het vervangen van grondstoffen of slimmer gebruik maken van peakshaving of daluren of bijvoorbeeld een extra grondstof toevoegen die dit probleem weer oplost.

4. Investeer in energie-efficiënte apparatuur

Bij aanschaf van nieuwe apparatuur, is energie-efficiency van groot belang. Het upgraden van verouderde apparatuur naar energiezuinige alternatieven kan aanzienlijke besparingen opleveren. Als je veel motoren hebt in je fabriek, kun je door de toepassing van gelijkstroommotoren heel veel energie besparen. Energiezuinige motoren, geavanceerde verwarmingssystemen en efficiënte koelinstallaties verminderen niet alleen het energieverbruik, maar dragen ook bij aan de algemene operationele efficiëntie.

5. Implementeer slimme verlichtingssystemen & zorg dat je compressor naar behoren werkt

Vaak is dit één van de eerste optimalisaties die wordt doorgevoerd: slimme verlichtingssystemen om je energiebeheer te optimaliseren én lekken detecteren en reduceren in de compressor-leidingen. Als je verlichtingssysteem automatisch uitschakelt wanneer er geen activiteit is, levert dat soms een aanzienlijke besparing op de energierekening op.

Grote stappen zetten

Ook hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne-energie of windenergie, en warmteterugwinningssystemen vormen een krachtige stap naar duurzaamheid. Door te investeren in zonnepanelen of windturbines is het mogelijk om je footprint en je afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verkleinen. En door verspilde warmte te minimaliseren, wordt de efficiëntie van het energiegebruik verhoogd. Heb je de eerste stappen al gezet en wil je weten hoe je verder kunt optimaliseren? Neem dan een kijkje op deze pagina: Verduurzamen - de uitdaging van de 21e eeuw

 

 

Meer weten?

Neem contact op met onze experts over de mogelijkheden voor jouw bedrijf. Ons team staat voor je klaar!

Rikkert Gerits

Manager Industriele Automatisering

Neem contact op:

Rikkert Gerits

Manager Industriele Automatisering