21057 ENG PROJECTFILM LEIMUIDERBRUG 210624.00 01 48 21.Still007

Uniek warmteproject 'Smartpolder' in Arnhem van start

28 april 2021

Op 28 april heeft Equans het contract getekend met de woningbouwcorporaties Vivare, Volkshuisvesting, Firan en de gemeente Arnhem voor de realisatie van een warmtesysteem in de wijk Kronenburg/Vredenburg in Arnhem. Equans is één van de initiatiefnemers van dit unieke warmteproject waar warmte uit oppervlaktewater gecombineerd wordt met seizoensopslag in een WKO en warmtepompen.

In een eerder stadium was al overeenstemming bereikt met Rijsterborgh en het Rijksvastgoedbedrijf voor de levering van warmte en koude aan twee kantoorgebouwen. Nu hebben de partijen ook overeenstemming over de aanpak en financiën om aanvullend circa 380 woningen in Arnhem-Zuid te verwarmen.

Dat betekent dat het project, waarmee een investering is gemoeid van 15 miljoen euro, de volgende fase in kan. Als alles volgens planning verloopt, gaan de eerste woningen in de wijk Vredenburg/Kronenburg eind 2023 van het aardgas af. Met diverse andere partijen worden nog gesprekken gevoerd om aanvullend woningen aardgasvrij te maken.

Het plan, 'Smart Polder', om een paar honderd woningen en enkele kantoren te verwarmen met warmte uit oppervlaktewater kon al eerder rekenen op subsidie van de provincie Gelderland. Ook de gemeente Arnhem investeert bijna een half miljoen uit haar Klimaatfonds.

Het concept Smart Polder in een notendop

Smart Polder gaat over energie uit oppervlaktewater (oftewel aquathermie). Met de warmte uit de watergang nabij het gemaal Vredenburg in de wijk kunnen woningen en gebouwen worden verwarmd. Warmte uit het oppervlaktewater wordt eerst opgeslagen in de bodem (een zogenaamde Warmte Koude opslag, (WKO)). In de winter wordt de warmte via een warmtepomp naar een temperatuur van 50-70 graden gebracht waarmee de woningen individueel verwarmd worden. Via een warmtenet stroomt deze warmte naar de gebouwen en daarin gelegen woningen. Er komt een afleverset in de woningen die warmte kan afgeven aan de bestaande radiatoren.

Naast de inzet van aquathermie, staat ook de individuele aansluiting van bestaande woningen op een warmtenet nog in de kinderschoenen. Met Smart Polder is dit een van de eerste projecten waarin dit gebeurt.

Equans neemt een regierol in het warmtesysteem door op te treden als eindverantwoordelijke warmteleverancier en de rol van warmte producent te nemen. Dit laatste behelst de verantwoordelijkheid voor zowel de winning van de warmte uit het oppervlaktewater als de WKO en centraal opgestelde warmtepompen . Partner Firan verzorgt de warmtedistributienetten.

De partners

De zeven samenwerkende partijen achter het project Smart Polder zijn de gemeente Arnhem, de woningcorporaties Vivare en Volkshuisvesting, technisch dienstverlener Equans, warmte infra-specialist Firan, netbeheerder Liander en het waterschap Rivierenland.

Dit project wordt mede uitgevoerd met Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken.

Relevant nieuws

FourCare levert nieuw Radboudumc op

Equans maakt stappen in de digitalisering van maintenance samen met PlanRadar