Amsterdam en Equans bouwen verder aan toekomstbestendig laadnetwerk

08 november 2023

Equans en de gemeente hebben een nieuwe overeenkomst gesloten voor het plaatsen van circa 3.000 reguliere (AC) laadpalen, inclusief het beheer voor de komende 9 jaar. De doorontwikkeling van een efficiënt, toegankelijk en toekomstbestendig laadnetwerk staat hierbij centraal.

De uitbreiding van het publieke laadnetwerk is belangrijk voor de laadzekerheid binnen de stad. Het is een noodzakelijke stap om de ambitie van een uitstootvrije stad in 2030 waar te kunnen maken. De laadpalen worden datagestuurd geplaatst op plekken waar het verbruik groeit. Equans identificeert en realiseert nieuwe laadlocaties aan de hand van gebruiker gegevens uit het huidige netwerk. Dit leidt tot een effectievere benutting van de beschikbare laadinfrastructuur, afgestemd op de behoeften van de e-rijder.

Nieuwe oplossingen

De overeenkomst omvat ook de uitbreiding van betaalmogelijkheden, waardoor de gebruiker geen laadpas nodig heeft. Aansluitend wordt gewerkt aan een zo hoog mogelijke beschikbaarheid van de palen. Equans rolt gedurende de overeenkomst verschillende pilots uit met dynamische tarieven en slimme laadoplossingen.

Equans is daarnaast verantwoordelijk voor de toekomstbestendigheid van de componenten in het laadobject gedurende de gehele concessieperiode, inclusief de mogelijkheid om toekomstige (softwarematige) updates uit te voeren. Een proactieve aanpak voor beheer en onderhoud wordt geïmplementeerd om de kwaliteit en veiligheid van de laadinfrastructuur te waarborgen.

De overeenkomst gaat medio december 2023 van start. Sinds januari 2023 is Equans al verantwoordelijk voor de overname en exploitatie van ruim 2.500 Amsterdamse laadpalen.

Marktleider door samenwerking

Equans is marktleider in Nederland op gebied van de publieke AC-laadinfrastructuur. Sinds 2010 werkt Equans al langdurig samen met grote gemeentes zoals Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Amsterdam en de provincies Zuid-Holland, Groningen, Drenthe en Gelderland. Met de expertise uit deze exploitaties zorgt Equans voor voortdurende vernieuwing en een toekomstbestendige en zorgeloze laaddienstverlening voor de grootste steden in Nederland.