Duurzame inzetbaarheid

  • Blijvend van toegevoegde waarde
Monteurs ET HS Inbedrijfstellen Enexis3 WEB

De wereld en de markt waarin wij ons begeven verandert. Ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op en dat vraagt om wendbaarheid van onze collega’s. Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. Zij helpen klanten met duurzame oplossingen, energie besparen en het beschikbaar maken van nieuwe technieken. Wij vinden het belangrijk dat iedereen met plezier werkt, nu en in de toekomst en dus duurzaam inzetbaar zijn.

Duurzaam inzetbaar zijn betekent dat medewerkers doorlopend in hun arbeidsleven over de mogelijkheden en de voorwaarden beschikken om, in huidig én toekomstig werk, met behoud van gezondheid en welzijn te functioneren. Wij bieden de werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, en stimuleert haar medewerkers deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten.

Onze ambitie:

Onze werknemers zijn blijvend van toegevoegde waarde voor het bedrijf en de arbeidsmarkt.

Wij verwachten van onze medewerkers dat zij doen wat nodig is om inzetbaar te zijn en te blijven. Daarom hanteren wij de volgende definitie van duurzame inzetbaarheid:

Ik ben ervoor verantwoordelijk dat ik:

  • mentaal en fysiek in staat ben om te (blijven) werken (vitaliteit);
  • kan inspringen op nieuwe ontwikkelingen (verandervermogen);
  • goed in mijn werk ben en blijf (vakmanschap).

Om de ambitie op duurzame inzetbaarheid te halen hebben wij de afgelopen jaren onze organisatiestructuur aangepast. Vanuit HR-Development zijn verschillende initiatieven ontwikkelt op het gebied van vakmanschap, verandervermogen en leiderschap. De vitaliteitsorganisatie richt zich op zowel preventie en curatie en zet zich in om het welzijn en de gezondheid van de medewerkers te behouden en te bevorderen.

Doelen 2022

1. De inzetbaarheid van medewerkers onze medewerkers vergroten van 94% naar meer dan 95% in een periode van twee jaar, sinds 2021. Belangrijke indicatoren hierbij zijn onder meer: 

  • Meldingsfrequentie (<0,7) (hoe vaak melden mensen zich ziek per tijdseenheid)
  • 0-verzuim (>54%) (hoeveel mensen melden zich niet ziek van het totaal)
  • De verhouding tussen kort verzuim (1-7 dagen), middellang verzuim (8-42 dagen) en lang verzuim (>42 dagen) (1:2:3)

2. Het leven lang leren concept op het gebied van technisch vakmanschap (door)ontwikkelen en implementeren in de gehele organisatie.

3. Landelijke inrichting van de vitaliteitsorganisatie om inzetbaarheid beter, efficiënter en uniformer te beheersen.

Meer weten?

Ontdek meer over ons MVO-beleid. Neem vrijblijvend contact op met een van onze MVO consultants.

Maurits van Riemsdijk

Sustainability manager

Neem contact op:

Maurits van Riemsdijk

Sustainability manager