Kosten beteugeld en minder storingen bij het BHIC dankzij RisicoGestuurd Onderhoud

61. Citadel 3

Sinds enkele jaren werkt het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in Den Bosch voor het onderhoud van de gebouwgebonden elektrotechnische-, klimaat- en transportinstallaties (EK&T) samen met Equans. Met als doel een meer proactieve aanpak, de optimale instandhouding van de historische panden waarin het BHIC gevestigd is en minder kans op onaangename verrassingen. Dit alles tegen aanvaardbare kosten.

  • 's-Hertogenbosch
  • 2022 - 2023
  • bhic.nl

Door samen op deze manier steeds weer kritisch naar installaties en het onderhoud daarvan te kijken en de aanpak continu te finetunen, hebben we als BHIC een flinke efficiëntieslag kunnen maken

Alex Janssen
Clusterhoofd ict en technisch beheer BHIC
61. Bhic14

Inmiddels heeft het BHIC de stijgende onderhoudskosten weten te beteugelen, zónder daarbij in te boeten op kwaliteit en continuïteit. Zo is het aantal storingen gedaald. “Succes op basis van onder meer RisicoGestuurd Onderhoud dat Equans introduceerde”, geeft Alex Janssen, clusterhoofd ict en technisch beheer van het BHIC, aan.

RisicoGestuurd Onderhoud (RGO) oftewel risico’s afdekken met de juiste onderhoudsaanpak

“Je steeds weer afvragen of je op het vlak van onderhoud doet wat echt nodig is. Niet te weinig waardoor je storingen te laat ontdekt en je voor vervelende verrassingen komt te staan, maar ook niet te veel waardoor kosten stijgen”, stelt Frank van Beijnen, namens Equans als commercieel verantwoordelijke voor Sustainable Asset Management nauw betrokken bij het BHIC.

Sustainable Asset Management

“RGO als onderdeel van Sustainable Asset Management (SAM)”, gaat Van Beijnen verder. “We kijken in dat SAM-kader als Equans immers naar het totaalplaatje: kosten, gewenste prestaties én risico’s gedurende de gehele levensduur van assets. In het geval van het BHIC betekent dat voor installaties in het archiefdeel van de historische panden waar het gevestigd is een ander onderhoudsplan dan het plan voor het kantoren- en bezoekersdeel. Simpelweg omdat aan de verschillende functies andere (wettelijke) eisen worden gesteld. Onderscheid op basis van risicoprofielen dat we met onze RGO-aanpak kunnen maken.”

Hét geheugen van Brabant

“Als beheerder van in totaal ruim veertig kilometer aan papieren archief, maar ook een groeiend aantal terabytes aan digitale bestanden, is het BHIC hét geheugen van Brabant. Met meer dan twintig miljoen Brabantse persoonsgegevens in onze database zijn we ook het centrum voor genealogie in Noord-Brabant. Verder groeit onze film- en fotocollectie fors en streven wij er samen met onze partners naar om met ‘Brabant in Beelden’ het film- en fotoarchief van Brabant te worden. We hebben dus naast een beheerfunctie ook nadrukkelijk een publieksfunctie”, benadrukt Janssen. En juist die uiteenlopende functies maken volgens hem dat de RGO-aanpak zo goed bij het BHIC past.

“De archieffunctie bijvoorbeeld brengt qua conditionering, denk aan luchtbehandeling, speciale (wettelijke) eisen met zich mee. Eisen die Equans binnen de RGO-aanpak heeft vertaald in een hoger risicoprofiel waardoor deze specifieke installaties binnen het onderhoudsplan extra aandacht krijgen”, vult Antwan van het Hof namens CoSource, technisch adviseur van het BHIC, aan.

61. Bhic03

Keuze voor Equans

In 2019 werd het BHIC, gevestigd in de Citadel - een 17e-eeuws fort - in Den Bosch, vanuit het Rijk zelf verantwoordelijk gemaakt voor het beheer en onderhoud van het eigen vastgoed. Geen sinecure in het geval van zulke historische panden. Reden voor de organisatie om samen met CoSource een aanbestedingstraject te starten om op zoek te gaan naar een technisch dienstverlener voor de elektrotechnische-, klimaat- en transportinstallaties – denk bij dat laatste aan de liften. Een proactieve partnership, duurzaamheid en risicobeheersing waren de speerpunten in het plan van aanpak dat Equans indiende. “De belangrijkste redenen voor het BHIC om destijds voor Equans te kiezen”, weet Van het Hof.

Vanuit die proactieve rol introduceerde Equans in 2022 de RGO-aanpak. Waarna in een aantal werksessies met CoSource van alle installaties de risicoprofielen zijn vastgelegd. Dit in combinatie met de borging van de wettelijke (duurzame) verplichtingen waaraan de installaties moeten voldoen.

‘Continue verbeterslag’

“Door samen op deze manier steeds weer kritisch naar installaties en het onderhoud daarvan te kijken en de aanpak continu te finetunen, hebben we als BHIC een flinke efficiëntieslag kunnen maken”, concludeert Janssen. Hij noemt het een ‘continue verbeterslag’. “Zo kijken we nu bijvoorbeeld samen naar manieren waarop we binnen de RGO-aanpak bepaalde onderhoudstaken kunnen clusteren op basis van risicoprofielen. Om deze vervolgens  samen naar voren te halen of juist verantwoord naar achteren te schuiven”, geeft Van het Hof een voorbeeld van deze finetuning. “Alles om het onderhoudswerk door Equans zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.”

Doorpakken als rode draad

Van achterover leunen is volgens de drie dus geen sprake. Integendeel, binnen de technische driehoek waarin het BHIC, CoSource en Equans samenwerken op onderhoudsvlak vormt doorpakken de rode draad. “We blijven kritisch kijken naar waar we (duurzame) verbeteringen kunnen doorvoeren”, benadrukken ze gezamenlijk. “De manier om elkaar scherp te houden.”

Een solide basis voor een samenwerking die na een periode van drie jaar al twee keer stilzwijgend met een jaar is verlengd. “Zoals dat gaat wanneer je over en weer tevreden bent”, besluiten ze.

Meer weten?

Neem contact op met Frank van Beijnen om meer te weten te komen over dit project.

Sustainable assetmanagement

Neem contact op: