Een toekomstbestendig kantoor voor APG

6. Gebouw Heerlen Origineel Avv

Als technisch dienstverlener is Equans al jaren verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van álle technische installaties in het kantoor van pensioenuitvoeringsorganisatie APG in Heerlen. De samenwerking tussen beide organisaties heeft zich in die tijd ontwikkeld tot een partnerschap met als doel een goed onderhouden en duurzaam pand in combinatie met een comfortabele werkomgeving  voor de medewerkers van APG. Een continu proces waarbij Equans, APG op technisch vlak in de breedste zin van het woord ondersteunt.

  • Heerlen
  • 2023
  • APG

Equans is de specialist en hoeft niet bij elke stap naar ons te kijken voor goedkeuring

Marga Petridean
Portfoliomanager Huisvesting APG

 “Wij stellen kaders en daarbinnen fungeert een vast team van Equans op locatie als onze technische dienst. Dit team is ervoor verantwoordelijk dat onze doelstellingen op het vlak van bijvoorbeeld duurzame huisvesting worden bereikt. Hoe ze dat doen, is aan hen. Equans is wat dat betreft de specialist en hoeft niet bij elke stap naar ons te kijken voor goedkeuring”, trapt Marga Petridean, portfoliomanager Huisvesting binnen APG, af.

“We staan als APG sinds 2022 meer op afstand dan in het begin van onze samenwerking. Dit betekent dat we sindsdien regie voeren op basis van een aantal ambities die we hebben uitgesproken richting Equans”, licht ze  toe. Een partnerschap waarbinnen zowel APG als Equans volgens haar ‘continu lerend is’. APG bijvoorbeeld als het gaat om het meenemen van Equans in de kaders die ze stelt - dat moet wat intensiever en frequenter -  en Equans op het vlak van pro activiteit. Soms voelt ze in haar woorden ‘nog schroom om de ruimte te nemen die geboden wordt’.

 

Energieneutrale huisvesting in 2030

Een belangrijk doel voor APG is een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. Onderdeel daarvan is een energieneutrale huisvesting. Voor het kantoor in Heerlen, met een  oppervlakte van zo’n 40.000 bruikbare vierkante meter, betekent dit: van het gas af, een BREEAM-certificering, verlaging van het energieverbruik en de inzet van lokale en hernieuwbare energie. Doelen waaraan Equans stapsgewijs, onder meer aan de hand van een MeerJarenOnderhoudsBegroting (MJOB), werkt.

Hierin worden volgens Ken Slangen, senior contractmanager namens Equans, niet alleen de duurzaamheidsambities van APG, maar ook de huisvestingsplannen continu meegenomen. “Het draait immers om de samenhang”, benadrukt hij. “Alleen wanneer je steeds het totaalplaatje overziet, kun je het optimale bereiken.” 

“Bemetering speelt in het hebben van dit overzicht een belangrijke rol”, legt hij uit. “Neem comfort. Dat heeft te maken met de temperatuur op de werkvloer, maar ook met de luchtverversing, de akoestiek, de bezettingsgraad van een ruimte en bijvoorbeeld de mate van licht op een werkplek. Factoren die we allemaal bemeteren om inzicht te hebben en te houden. Om te weten of installaties optimaal functioneren binnen de afgesproken bandbreedtes, maar ook om, indien nodig, te kunnen bijsturen.”

Dit laatste wanneer er onverhoopt toch nog een klacht binnenkomt over kou op een werkplek bijvoorbeeld. Zo’n klacht wordt volgens hem altijd serieus onderzocht. “Alles draait immers om tevreden medewerkers”, geeft Slangen aan. Reden voor Equans ook om bij stappen die ze zet, gevraagd en ongevraagd aan medewerkers van APG uit te leggen waarom bepaalde dingen worden gedaan. Slangen: “Zo vullen we de vraag van APG naar ‘intense klantgerichtheid’ in. Dit met de juiste dosis service en hospitality of de ‘warme hand’, zoals APG het noemt.”

6. APG Interieur IMG 1704

Nieuw werkplekconcept

Een mooi actueel voorbeeld van hoe APG continu bezig is met het welbevinden van haar medewerkers is de verbouwing van het pand in Heerlen die in drie jaar, verdieping voor verdieping, wordt uitgevoerd. Dit vanwege de komst van een compleet nieuw werkplekconcept.

De werkzaamheden in het kader van de verbouwing worden door Equans samen met Laudy, als bouwkundig partner van APG, uitgevoerd. Waarbij Equans verantwoordelijk is voor het elektrotechnische en werktuigbouwkundige deel. “Aanvoer- en retourleidingen blijven zitten, maar alles wat er tussen zit, gaat eruit”, daarmee geeft Slangen aan hoe veelomvattend het project is.

 

Wat houdt duurzaam en comfortabel in?

“Alles om te komen tot een duurzaam, comfortabel en aantrekkelijk kantoor om (samen) te werken”, geeft Petridean aan. “Denk aan beïnvloedbare verlichting, een goede regeling van de klimaatplafonds, veel groen en een look en feel die past bij APG. Maar ook kranen die sensor-gestuurd zijn en een temperatuur die aan de schaduwkant van het gebouw een graadje hoger is dan aan de zonkant. Voorwaarden waaraan Equans vanuit haar specialisme invulling geeft.”

Zoals ook  ideeën over het sluiten van een verdieping van het kantoor op vrijdag en het zoveel mogelijk op één verdieping zetten van medewerkers die in het weekend werken, al in de praktijk zijn gebracht. Net als de aanpassing van bloktijden waardoor de verwarming later in- en eerder uitschakelt, zonder veel gevolgen voor het comfort.

ICT Infrastructure

De rol van Equans binnen het totaalplaatje van het toekomstbestendige en comfortabele kantoor van APG gaat ver, beamen beiden. Er is daarbij niet over één nacht ijs gegaan. In een aantal workshops hebben beide organisaties, en ook bouwkundig partner Laudy, elkaar getoetst op bijvoorbeeld ambitie, visie en strategie voordat ze in 2022 de volgende stap zetten in hun samenwerking.

Met succes: er is sprake van een  goede vertrouwensbasis. Reden voor APG en Equans om de intentie uit te spreken voor een samenwerking tot in 2039. Het jaar waarin het huurcontract voor het pand in Heerlen eindigt.

Over APG

APG is een pensioenuitvoerder met niet enkel oog voor financieel rendement, maar ook voor een bijdrage aan de samenleving. Denk aan solidariteit tussen generaties, verduurzaming, normen en waarden, diversiteit, het klimaat en digitalisering. Want in de kern gaat pensioen voor hen over mensen, over leven en samen leven. Wat heb je straks aan een goed pensioen als de wereld om je heen onleefbaar is geworden?

Meer weten?

Marcel vertelt je graag meer over dit project en de samenwerking met APG.

Marcel Mommers

Commercieel Directeur Zuidoost Nederland

Neem contact op:

Marcel Mommers

Commercieel Directeur Zuidoost Nederland