Achmea op weg naar klimaatneutrale bedrijfsvoering met hulp van Equans

  • Circulaire oplossing voor koeling
  • Night walk voor optimalisatie energieprestaties
LBK Ruimte

Klimaatneutraal en circulair werken in 2030. Het optimaliseren van de technische installaties op locatie Tilburg draagt bij aan deze ambitie van Achmea. De renovatie van de luchtbehandelingskasten en een nightwalk voor energiebesparing zijn twee recente voorbeelden van verduurzaming waarbij Equans een rol speelde.

 

Lees meer over onze aanpak voor Commercial Real Estate
  • Tilburg
  • 2020 - 2022
  • Achmea

Iedere investering nu draagt bij aan de duurzame doelen van Achmea

Zo’n twee jaar geleden raakten Achmea en Equans in gesprek over de technische installaties voor het binnenklimaat. Dit kwam voort uit een van de doelstellingen van Achmea om het gebouw aan de Spoorlaan in Tilburg te verduurzamen. “Ons beleid is gericht op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), waarbij we in onze gebouwen de installaties verbeteren en energie reduceren om zo CO2 neutraal te worden”, vertelt propertymanager René Bouwens namens Achmea.

De wens was om de koelmachines of de koelcentrale met een duurzame oplossing te vervangen. Samen zijn Achmea en Equans tot nieuwe uitgangspunten gekomen, waarna eerst de luchtbehandelingsinstallatie werd aangepakt. Voor deze opdracht heeft Equans na zorgvuldig onderzoek een drietal opties voorgesteld. De keuze voor het vernieuwen dan wel renoveren van de luchtbehandelingsinstallatie is mede bepaald door de kwaliteit en verminderen van het primaire grondstoffengebruik. Uiteindelijk heeft Achmea gekozen voor de meest duurzame optie van gedeeltelijke renovatie. Inmiddels wordt onderzocht of de koelmachines kunnen worden vervangen door een WKO opstelling.

Achmea Tilburg

We hebben met Equans een partner in huis die de dialoog aangaat en onze energieprestaties monitort.

René Bouwens
propertymanager Achmea
Renovatie

Efficiënter ontwerp van de luchtbehandeling

Equans ging uit van de duurzame stip op de horizon van Achmea en heeft gestreefd naar een innovatieve aanpak voor dit vraagstuk. John Marijnissen, projectleider bij Equans, licht toe: “We hebben geadviseerd om te kijken naar de belangrijkste gebruikers van energie in het gebouw in plaats van naar de opwekkers. Daarbij heb je het onder andere over ventilatoren, koelmachines en luchtbehandelingskasten. Door toepassing van efficiënter ontwerp van de luchtbehandeling is het koelvermogen met minimaal een derde afgenomen en zijn we van drie naar twee koelmachines gegaan. Dit is echt de eerste stap om te besparen. Niet alleen op energie, maar ook in kosten van exploitatie en onderhoud.”

Circulaire bouw door hergebruik materialen

Bij de renovatie van de luchtbehandelingskasten in Tilburg zijn de materialen zo veel mogelijk behouden. Zo is bijvoorbeeld de behuizing geschuurd en opnieuw van een coating voorzien, zodat deze teruggeplaatst kan worden. Bij oplevering zijn de installaties weer zo goed als nieuw en leveren ze uiteindelijk energiebesparing op.

Rendementsverbetering

De energiebesparing wordt mogelijk gemaakt door een speciale warmteterugwinning binnen de luchtbehandelingskasten. Een warmtewiel verwarmt of koelt verse lucht die binnenkomt. Dit gebeurt met behulp van de lucht die wordt afgevoerd, zogenoemde retourlucht uit het gebouw. De warmtewielen winnen daarnaast veel vocht terug, waardoor de installaties zelf minder vocht hoeven te produceren voor een aangenaam en gezond binnenklimaat. Bijkomend voordeel is een besparing op het gasgebruik, wat aansluit bij de doelen van Achmea voor een gasloos gebouw.

Nauwe samenwerking met leveranciers

De renovatie was behoorlijk ingenieus. John Marijnissen vertelt: “We voeren het elektrawerk, installatiewerk en de technische aansluitingen zelf uit, maar werken ook nauw samen met leveranciers. Bijvoorbeeld met PL Services, die de ombouw van de kasten renoveert.” Dankzij de fijne en soepele samenwerking kon Equans het werk voor de klant in zo’n kort mogelijke tijd gereed hebben. In drie weken werd een luchtbehandelingskast omgebouwd en weer opnieuw aangesloten op de bestaande kanalen.

Dit verliep ook naar tevredenheid van de klant. René Bouwens: “De uitvoering verliep vlekkeloos. Bovendien hebben we met Equans een partner in huis die de dialoog aangaat en onze energieprestaties monitort.”

Wat hebben we voor Achmea gedaan?

  • Consultancy in aanloop naar renovatie met een business case voor de luchtbehandelingsinstallatie
  • Van voorlopig en definitief ontwerp tot aan uitvoering en onderhoud
  • Renoveren van de 18 luchtbehandelingskasten en volledig aansluiten van de vernieuwde installaties
  • Plaatsen van nieuwe warmtewielen
  • Advisering over energiebesparingen volgend uit de night walk
nightwalk

Verder verduurzamen: night walk

Om de energieprestaties nog verder te optimaliseren, is eveneens een night walk uitgevoerd op de Achmea locaties Tilburg en Leeuwarden. Hierbij maken de energieconsultants en beheertechnici van Equans samen met de klant een nachtelijke rondgang door het gebouw om sluimerverbruik tegen te gaan. We beginnen bij de hoofdverdelers van elektra en werken zo het gehele gebouw door van kelder/garage tot de technische ruimtes. En vergeet vooral de kantoorafdelingen, keuken en vergaderruimtes niet.

Issues meteen oplossen of noteren

Met een infraroodcamera, ampèretang en zaklamp controleren we alle radiatoren, koelplafonds en grote installaties. Je verbaast je toch nog wat er draait, terwijl een geprogrammeerde klok of gebouwbeheersysteem had moeten uitschakelen. Alles wat we tegenkomen noteren we en werken we uit in een advies. Bij Achmea ging dit bijvoorbeeld over de aanpassing van circulatiepompen en ventilatie in bepaalde ruimtes. Als we gelijk iets kunnen oplossen doen we dat, andere zaken worden nog uitgewerkt, zoals het optimaliseren van regeltechniek en fysiek aanpassen van verlichting. De besparingen kunnen behoorlijk zijn. Voor de klant is het bovendien waardevol dat we op deze manier relatief eenvoudig het energieverbruik omlaag kunnen brengen.

Lees meer over het slim verduurzamen van je gebouw

Nieuwe inzichten

John Marijnissen: “We weten wat voor de klant belangrijk is, waardoor we beter kunnen meedenken en ons advies sterk konden onderbouwen. Zo bewijst een goede relatie met je klant zich in gezamenlijk resultaat.” Volgens René Bouwens van Achmea is deze renovatie een eye-opener geweest. “We kijken niet alleen naar energetische besparingen, maar ook naar waar de meeste energie nodig is. Dit heeft ons, samen met de adviezen op basis van de night walk, nieuwe inzichten gegeven voor onze onderhoudsplannen.”

Toekomstplannen

Met de recente gunning voor het onderhoud en beheer van kantoorlocaties Tilburg, Leeuwarden en Zeist heeft Achmea vertrouwen getoond in het werk en de kwaliteit van Equans. We gaan de komende vijf jaar onze huidige samenwerking voortzetten en blijven daarbij toekomstgericht meedenken met de klant. Lees hier meer over de samenwerking.

 

Buizen Koeling Verwarming Achmea

Meer weten?

Wil je meer weten over dit project of hoe we jou kunnen helpen? 

Neem contact op: