Maintenance House vormt facilitair fundament voor Hard Services van ASML

ASML Locaties

Equans, Heijmans, Strukton Worksphere en Antea Group zijn een duurzame samenwerking aangegaan met ASML voor het integrale onderhoud en beheer van de meeste Nederlandse faciliteiten van de chipmachinefabrikant. De samenwerking is voor 5 jaar met de mogelijkheid tot jaarlijkse verlenging. De partners vormen samen het Maintenance House, het gemeenschappelijke maintenance team van ASML.

Lees meer over onze dienstverlening
  • 2021
  • ASML

Een voorbeeld in toekomstbestendig Asset Management: het Multi-SupplierModel 

Het Maintenance House bestaat uit drie Hard Services Providers (Equans, Heijmans en Strukton Worksphere) en een Tactical Maintenance Provider (Antea Group) die nauw samenwerken. Het doel van het Maintenance House is om samen de business continuïteit van ASML te waarborgen en een werkomgeving te creëren waarin medewerkers excelleren. Voor nu en in de toekomst. Dit wordt gewaarborgd via een multi-suppliermodel.

Onder één dak werken meerdere leveranciers met een breed scala aan expertise samen in en aan de gebouwen en assets van ASML. Deze benadering creëert meer ruimte en gelegenheid voor de optimalisatie van de dienstverlening. Daarnaast zorgt het voor meer flexibiliteit door het vergroten van de schaalbaarheid en capaciteit van de services. Zo blijft ASML meebewegen en voorbereid op de wijzigingen en omvang van hun klant. Tot slot geeft dit multi-suppliermodel een impuls aan innovatie en (product)ontwikkeling, waarbij we meerwaarde creëren door het delen van kennis en het gezamenlijk doorontwikkelen van oplossingen. 

ASML

Innovatieve aanpak en toekomstbestendig Asset Management 

De productie van steeds geavanceerdere lithografiesystemen stelt uitdagende eisen aan de faciliteiten van ASML. Deze eisen komen enerzijds voort uit de productie van de lithografiesystemen en anderzijds vanuit de doelen die ASML heeft ten aanzien van duurzaamheid, bedrijfscontinuïteit en innovatie. Daarom is een bewezen ‘track-record’ ten aanzien van Asset Management een belangrijk selectiecriterium geweest.  

Dankzij de kennis en ervaring van de geselecteerde partijen heeft ASML de overtuiging het assetmanagement van de ASML-faciliteiten naar Excellent Standards te brengen waarbij het integraal Asset Management ASML en het Maintenance House een leidend voorbeeld worden.