Duurzame impact voor Zuyderland

 • Meer impact. Betalen per eenheid. Gegarandeerd.
Zuyderland Sittard Geleen Voorgevel Met Logo 1

Een goed huwelijk.
Dat hebben Zuyderland in Sittard en Equans al sinds 2007. Een gespecialiseerd team van Equans beheert en exploiteert sinds die tijd de energiecentrale van
het ziekenhuis, die ze ook hielp ontwikkelen en realiseren.

 

Bekijk Equans Geregeld
 • Sittard
 • Sinds 2017
 • Zuyderland Medisch Centrum

Slim beheer en exploitatie energiecentrale en een Paris Proof-toekomststrategie

Een gespecialiseerd team van Equans beheert en exploiteert sinds die tijd de energiecentrale van het ziekenhuis, die ze ook hielp ontwikkelen en realiseren. Dat bevalt zo goed, dat ze ook de komende tien jaar blijven samenwerken om zo het gehele  Zuyderland – van energiecentrale tot installaties op de ziekenhuisafdelingen zelf – Paris Proof te verduurzamen.
Duurzame impact maken met een Paris Proof-ziekenhuis. 

De energiecentrale in Zuid-Limburg voorziet het Zuyderland doorlopend van utilities als noodstroom, stoom, warmte, koude, onthard water en meer. Zuyderland bereikte dankzij de samenwerking al een zeer laag energieverbruik. Vanuit maatschappelijk oogpunt hecht het ziekenhuis veel waarde aan een efficiënte energiehuishouding. Daarom werden in 2021 de geloften voor nog eens tien jaar vernieuwd. Sindsdien legt Equans zich niet alleen toe op het beheer en exploitatie van de centrale, maar werken experts van het bedrijf ook aan een toekomstbestendige duurzame energiestrategie – en de uitvoering daarvan – voor het gehele ziekenhuis. Van de noodstroomaggregaten in de centrale tot de niet-medische gebouwgebonden installaties op de afdelingen zelf.

De energiecentrale van Zuyderland in cijfers

Drinkwater

 • Levering drinkwater met druk 5 bar naar de tweede verdieping
 • Drinkwatervoorraad van maximaal 120m3.
 • Piekverbruik van 71,5 m3/h

Onthard water

 • Levering onthard water met een hardheid van 3°Dh
 • Piekverbruik van 10m3/h

Bedrijfswater

 • Levering bedrijfswater
 • Piekverbruik van 6,5 m3/h

Gekoeld water

 • Temperatuuraanvoer van circa 10°C
 • Totaal piekverbruik van 5.500 kW
 • Opwekking door middel van WKO-installatie met daarnaast nog een hoogrendement koelmachine van York

WKO-warmte/koude-opslag

 • Bestaand uit vijf warmtebronnen en vijf koudebronnen verspreid over het terrein met een diepte van circa 150 meter
 • Maximaal debiet van grondwater van 200 m3/h
 • Maximaal vermogen van 2.000 kW
 • Temperatuur warmtebronnen van circa 15°C
 • Temperatuur koudebronnen van circa 7°C

CV-water

 • Laagtemperatuuraanvoer van 45-55°C
 • Totaal piekverbruik van 4.500 kW
 • Opwekking door middel van 2 warmtepompen van York, gekoppeld aan de WKO-installatie

RO-water

 • Levering RO-water volgens EN-285
 • Piekverbruik van 2,5 m3/h

Sprinkler

 • Voorraad sprinklerwater van circa 185m3 
 • Piekwaarde van 175m3/h

Equans Geregeld.

“Waar Equans zich eerst voornamelijk richtte op de duurzame opwek van energie en diverse utilities voor het ziekenhuis in de energiecentrale zelf, denken de energie-experts nu ook mee over hoe het aan de verbruikerskant nóg beter geregeld kan worden qua energieverbruik.”

Bekijk hier in 2 minuten hoe Equans Geregeld. werkt

Creativiteit en innovatie om te voldoen aan klimaatakkoord

Beheer, onderhoud, optimalisatie en het toepassen van innovatieve oplossingen om het Zuyderland straks volledig Paris Proof te krijgen: Equans regelt het allemaal. Een belangrijke opgave, want met het klimaatakkoord dat in Parijs werd gesloten, moeten alle gebouwen in Nederland in 2030 en 2050 respectievelijk 49 procent en 95 procent minder broeikasgas uitstoten dan in 1990. Aangezien Zuyderland al een van de meest energiezuinige medische centra in Nederland is, zijn alle grote stappen op het gebied van energiebesparing al gezet. “Dat maakt de kleinere stappen des te belangrijker”, stelt het ziekenhuis. “Daarom maken we graag gebruik van de expertise en kennis van Equans en daarmee van de creativiteit en goede innovatieve ideeën van de experts.”

De roadmap naar verduurzaming voor Zuyderland

Om de duurzaamheidsambities van het ziekenhuis waar te maken, werken de experts van Equans op dit moment aan een roadmap naar 2030 en 2050. Daarin staan bijvoorbeeld scenario’s voor momenten waarop Zuyderland zou willen uitbreiden qua ruimtes als bijvoorbeeld operatiekamers – die specifieke utiliteitsbehoeften hebben – en dus ook qua vermogensvraag.

Equans neemt doorlopend het energieverbruik in het ziekenhuis onder de loep. Zo wordt er gekeken hoe er efficiënt koude en warmte ingezet kan worden en stroompieken kunnen worden verdeeld, zonder dat daarmee de veiligheid en het comfort van een patiënt in het geding komt. Ook worden verbeteringen als PV-panelen en gasloze oplossingen onderzocht. En, terwijl Equans dit allemaal regelt voor Zuyderland, geeft het energiebedrijf ook nog eens de garantie dat de energiecentrale en de installaties doorlopend blijven draaien. Want downtime in een ziekenhuis, dat is absoluut een no-go.

Vooroplopen in duurzaamheid

Met het uitvoeren van de stappen in de roadmap naar verduurzaming kan het ziekenhuis groeien en de dienstverlening verbeteren op een verantwoorde, milieuvriendelijke manier. Zuyderland kan zo voorop blijven lopen als een van de energiezuinigste medische centra van Nederland. Ook kan het zo aanzienlijk geld besparen, efficiënter omgaan met energie en voldoen aan de wet en regelgeving van nu en in de toekomst. Dat allemaal terwijl Equans een hoge uptime van de installaties garandeert.

Verduurzamen op een manier die past bij jouw bedrijf

Dit is jouw route naar zuinigere, duurzamere bedrijfsprocessen en utilities die passen bij jouw organisatie:

Download het stappenplan
EQUANS Geregeld. stappenplan

Meer weten?

Benieuwd hoe we jouw bedrijfsvoering op maat verduurzamen? Neem contact via onderstaand formulier. We staan klaar om je te helpen!

Ruud Vleugels

Directeur Energy & Utility Partners

Neem contact op:

Ruud Vleugels

Directeur Energy & Utility Partners