Beleid

SDO Security Services

Goede veiligheid begint met het inrichten en vastleggen van de juiste processen en het maken en vastleggen van afspraken. Daarnaast moet je voldoen aan de laatste wet- en regelgeving. Dit vraagt een compliant privacy- en ICT gebruiksbeleid dat voldoet aan de privacywetgeving (AVG) met passende technische en vooral ook organisatorische maatregelen om datalekken te voorkomen.

 

IT veiligheidsbeleid

De Autoriteit Persoonsgegevens kan datalekken bestraffen met forse boetes. De meeste datalekken worden meestal door medewerkers veroorzaakt en door het ontbreken van een goed privacy en ICT-beleid en dus niet altijd door inbraken van hackers en cybercriminelen. Je veiligheidsbeleid moet dus op orde zijn en regelmatig worden bijgesteld op basis van nieuwe inzichten, incidenten en dreigingen.

Onze dienstverlening
Doel van het IT-veiligheidsbeleid is te zorgen dat je beter beschermd bent. Wij kunnen je helpen met:

  • Security Quick Scan
  • Penetratietesten
  • ISO 27000
  • Dataprotectie
Cybersecurity Beleid

Meer weten?

Wil je ondersteuning bij veilig digitaal gedrag in je organisatie? Neem vrijblijvend contact op.

Václav Volf

Salesmanager Cybersecurity, Infrastructure en Datacenter (CID)

Neem contact op:

Václav Volf

Salesmanager Cybersecurity, Infrastructure en Datacenter (CID)

Andere oplossingen

Heb je andere vraagstukken op het gebied van digitalisering en IT? CID van Equans Digital heeft alles in huis om je te ontzorgen. 

Infrastructure Datacenter
security