Integriteit

  • Bewust, open en integer
Arthur Arends Cost Engineer Tekening 2

Om duurzaam te handelen, moeten we bewuste, eerlijke keuzes maken, die zoveel mogelijk recht doen aan de belangen van alle betrokken partijen. Integriteit is een thema dat om blijvende aandacht vraagt en is een absolute randvoorwaarde voor onze dienstverlening. Wij werken vanuit een gestructureerde en integrale aanpak. Zo zijn onze visie, normen en waarden vastgelegd in onze bedrijfscode en besteden we op vele manieren aandacht aan het onderwerp binnen de organisatie.

Onze ambitie:

Een integriteitscultuur waarin men open is over integriteit en elkaar bewust helpt bij integer handelen. Medewerkers zijn zich bewust van de normen en waarden. Equans handhaaft haar beleid en is hierop aanspreekbaar.

Wij gebruiken het Stimuleringskader Integere Organisaties van het Centre for Organisational Integrity als handvat om integriteitsmanagement in te richten. Jaarlijks stellen we een integriteit management programma op, waarin we bepalen waar we staan, waar we naartoe willen en welke acties nodig zijn om daar te komen.

Doelen 2022

2022 staat in het teken van het vergroten van de bewustwording over integer gedrag vanuit verschillende doelen. Een trainingsdoel om (weer) 300 collega’s bekend te maken met integer handelen binnen Equans. Een tweede doel is gezet om de activiteiten van de integriteitsambassadeurs te versterken. De ambassadeurs worden getraind en begeleid en werken gezamenlijk aan het verder verankeren van integer handelen binnen ons bedrijf. Tot slot wordt via de actualisering van diverse basisdocumenten zoals de bedrijfscode en de communicatie hierover de bewustwording over integer handelen gestimuleerd.

Meer weten?

Ontdek meer over ons MVO-beleid. Neem vrijblijvend contact op met een van onze MVO consultants.

Maurits van Riemsdijk

Sustainability manager

Neem contact op:

Maurits van Riemsdijk

Sustainability manager