21057 ENG PROJECTFILM LEIMUIDERBRUG 210624.00 01 48 21.Still007

Open gesprekken over integriteit met de preventieve scan

05 mei 2022

Integer – oftewel eerlijk en oprecht – handelen, vormt samen met veilig werken de basis van onze dienstverlening. Om medewerkers bewust te maken van integriteitsrisico’s in hun dagelijkse werk, heeft Equans een integriteitsscan ontwikkeld. Een interne, preventieve scan die de integriteitsrisico’s op een werklocatie in kaart brengt en beoordeelt in hoeverre deze voldoende worden beheerst. Naar aanleiding van de scan ontvangt de locatie aanbevelingen en creëren we bewustwording bij medewerkers over het onderwerp. Ook hopen auditoren dat er dankzij de aandacht voor het onderwerp een open gesprek over integriteit ontstaat onder medewerkers om zo het risico op niet integer handelen te verlagen.

De scan is de afgelopen jaren op een aantal locaties uitgevoerd. Naast een locatiebezoek worden vooral gesprekken gevoerd met de collega’s over hun werk, werkomstandigheden, klantrelatie, veiligheid enz. Deze bezoeken en gesprekken leveren kostbare informatie om de risico’s te kunnen inschatten.

Integriteit in de praktijk
Een simpel, maar duidelijk voorbeeld van zo’n integriteitsrisico is de retourbak voor restmateriaal. Deze staat op vrijwel iedere locatie en we verzamelen hierin allerlei soorten materialen die niet meer worden gebruikt. We hebben met elkaar afgesproken dat niemand die materialen meeneemt naar huis. Tegelijkertijd weten we dat er risico’s ontstaan, omdat de spullen gemakkelijk toegankelijk zijn én mensen niet direct een gevaar of risico zien als ze de spullen mee naar huis nemen: “De restmaterialen worden toch weggegooid.” Dat kan ze in de verleiding brengen toch iets mee te nemen. Door de bak af te sluiten en de afspraken duidelijk te communiceren, beperken we het risico daarop en zorgen we dat er geen gelegenheid is om bewust of onbewust niet integer te handelen.

Onbewust niet integer?
Op een andere locatie bleek dat er onduidelijkheid was over het geven en ontvangen van relatiegeschenken. Recentelijk is een nieuwe richtlijn uitgevaardigd met bijbehorende tooling, maar dit was niet bekend op de werklocatie. Dat kan ervoor zorgen dat collega’s onbewust niet integer handelen. Het proces is op de locatie nog eens uitgelegd en daarmee is het integriteitsrisico aanzienlijk gedaald.

Feedback is niet persoonlijk
Soms is het lastig om integriteit aan te kaarten en daarover een gesprek te voeren. Sommige collega’s nemen de feedback persoonlijk en verdedigen zich dat ze altijd eerlijk, en in het belang van Equans en de klant, handelen. We weten ook dat de meeste van onze collega’s volledig achter onze normen en waarden staan en daarnaar handelen. Maar iedereen kan geconfronteerd worden met of beïnvloed worden door andere factoren. Door open met elkaar te spreken over risico’s die tijdens werksituaties voorkomen, proberen we inzicht te geven in mogelijke gevaren. Vanzelfsprekend bieden we vervolgens ook ondersteuning om deze samen te trotseren.

Drie factoren niet integer handelen
Onze integriteitsdriehoek geeft ons inzicht in het menselijk handelen in verschillende situaties. De driehoek is de basis van de integriteitsscan. Hij laat zien dat er drie factoren zijn die iemand kunnen doen besluiten om niet integer te handelen:

  • Gelegenheid, zoals in het voorbeeld van de materialen;
  • Druk, denk aan iemand die alleen wil samenwerken als hij mee mag naar een voetbalwedstrijd;
  • Rationalisatie, omdat iedereen op deze manier werkt, wordt dat als normaal gezien en daarmee verantwoordt iemand zijn eigen handelen aan zichzelf.

Door één lijn te trekken en de mogelijke risico’s te bespreken en daardoor zoveel mogelijk te beperken, voorkomen we dat medewerkers bewust of onbewust onze integriteitsnormen schenden.

Terugkoppeling en rapportage
Na afloop van de preventieve scan stellen de auditoren een rapport op met mogelijke risico’s en aanbevelingen. De auditoren bespreken de resultaten gezamenlijk met iedereen die betrokken was bij de uitvoering. Het management van de locatie gaat vervolgens met ondersteuning van één van de lokale integriteitsambassadeurs aan de slag met de aanbevelingen.

Ook in 2022 voert Equans weer een aantal integriteitsscans op verschillende locaties uit.

 

Meer weten over dit onderwerp? Bekijk eens de pagina over MVO!

Ook interessant