Integriteit

  • Bewust, open en integer
Arthur Arends Cost Engineer Tekening 2

Om duurzaam te handelen, moeten we bewuste, eerlijke keuzes maken, die zoveel mogelijk recht doen aan de belangen van alle betrokken partijen. Integriteit is een thema dat om blijvende aandacht vraagt en is een absolute randvoorwaarde voor onze dienstverlening. Wij werken vanuit een gestructureerde en integrale aanpak. Zo zijn onze visie, normen en waarden vastgelegd in onze bedrijfscode en besteden we op vele manieren aandacht aan het onderwerp binnen de organisatie.

Onze ambitie:

Een integriteitscultuur waarin men open is over integriteit en elkaar bewust helpt bij integer handelen. Medewerkers zijn zich bewust van de normen en waarden. Equans handhaaft haar beleid en is hierop aanspreekbaar.

Wij gebruiken het Stimuleringskader Integere Organisaties van het Centre for Organisational Integrity als handvat om integriteitsmanagement in te richten. Jaarlijks stellen we een integriteit management programma op, waarin we bepalen waar we staan, waar we naartoe willen en welke acties nodig zijn om daar te komen.

Doelen 2024

Equans voert in 2024 een diversiteit aan activiteiten uit om het integer handelen binnen de gehele organisatie verder te versterken. Naast de centraal gepositioneerde integriteitsfunctionaris voeren decentrale integriteitsambassadeurs in gezamenlijkheid en individueel actief integriteitsmanagement activiteiten uit.

De volgende activiteiten worden in 2024 uitgevoerd: Medewerkers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de training Integriteit op Tafel. Daarnaast wordt een webmodule integriteit ontwikkeld via een leerplatform, die (nieuwe) medewerkers informeert over de afspraken rondom integer handelen en praktische integriteitsdilemma’s naar de werkvloer brengt. Ook worden medewerkers uitgenodigd om deel te nemen aan de digitale Equans pub quiz integriteit in de maand die omgedoopt is tot Integrimei. Tot slot organiseert Equans aan het eind van het jaar de Equans week van de integriteit. Een week waarin extra aandacht wordt gevraagd voor integriteit en het creëren van een cultuur waarin we respectvol met elkaar omgaan en niet-integer gedrag met elkaar voorkomen.

Met deze activiteiten wil Equans in 2024 realiseren dat met de inzet van diverse middelen een zo groot mogelijke populatie van Equans op diverse momenten gedurende het jaar wordt geïnformeerd over integer handelen, dat het onderlinge gesprek over integriteit wordt gestimuleerd en dat medewerkers worden betrokken bij activiteiten, die de bewustwording over integer handelen vergroten.

Waarschuwen over (mogelijke) ethische misstanden

In overeenstemming met onze ethische regels en de geldende wettelijke bepalingen stelt Equans het Equans alert platform ter beschikking waar waarschuwingen van medewerkers van entiteiten van de Bouygues Groep (vast of tijdelijk) en van externe belanghebbenden (onderaannemers, leveranciers, klanten, partners, enz.) kunnen worden verzameld en verwerkt om beveiligde uitwisselingen uit te voeren.

Het Equans alert platform is benaderbaar via: https://equans.besignal.com/entreprises

Je kunt jouw waarschuwing ook naar een andere entiteit van de Groep sturen door hier te klikken: alertegroupe.bouygues.com

Meer weten?

Ontdek meer over ons MVO-beleid. Neem vrijblijvend contact op met een van onze MVO consultants.

Maurits van Riemsdijk

Sustainability manager

Neem contact op:

Maurits van Riemsdijk

Sustainability manager